Svoboda: Je třeba vojensky pomoci SR

Při jednání s polskými představiteli jste podpořil vznik společné česko-polsko-slovenské brigády. Jaké bude její určení?

Jak víte, Slovensko je pozváno, aby vstoupilo do NATO. A proto je potřeba napomoci, aby se slovenská armáda rychle integrovala - dokonce aby se integrovala rychleji, než jsme to dokázali my. Protože nově pozvané země jsou na tom lépe, než jsme byli my s přípravou tehdy. A nastane-li příležitost účastnit se nějaké zahraniční mise, třeba na Balkáně, jsem přesvědčen, že to umožní integraci Slovensko daleko rychleji.

Bude hrát brigáda roli také v boji proti terorismu?

Nepochybně, protože celá větší kapacita Aliance má zvýšit bojeschopnost proti největšímu nebezpečí, které dnes existuje, a tím je terorismus. A kromě terorismu jsou zde ještě zbraně hromadného ničení.

Takže počítáte s nasazením v Iráku?

Tady není řeč o Iráku, já tím říkám něco jiného. Zbraně hromadného ničení jsou pouze nástroj, který sám o sobě není nebezpečný. Nebezpečný je pouze tehdy, když je v rukou nezodpovědného člověka. To znamená v rukou teroristů.

ROSTISLAV MATULÍK, PRÁVO

obsah | Česká republika