Predstavitelia Slovensko-českého klubu

Výkonný výbor

Naďa Vokušová, novinárka - predsedníčka
(súčasne šéfredaktorka časopisu Slovenské dotyky, predsedníčka redakčnej rady denníka Český a slovenský svet, predsedníčka Výboru Rady vlády ČR pre národnostné menšiny pre dotačnú politiku, členka Poradnej komisie odboru médií Ministerstva kultúry ČR, členka Poradného zboru programového riaditeľa Českého rozhlasu, členka komisie Rady vlády ČR pre národnostné menšiny pre spoluprácu s Českou televíziou)

Vladimír Skalský, novinár a manažér - 1. podpredseda
(súčasne ekonomický riaditeľ Slovensko-českého klubu, šéfredaktor denníka Český a slovenský svet, zástupca šéfredaktorky časopisu Slovenské dotyky, výkonný podpredseda Slovenského literárneho klubu v ČR, podpredseda ČeskoSlovenskej scény, výkonný podpredseda Redakčného kruhu štvrťročníka Zrkadlenie-Zrcadlení, podpredseda Rady vlády ČR pre národnostné menšiny, člen Revíznej a zmierovacej komisie a Legislatívnej komisie Svetového združenia Slovákov v zahraničí)

Zuzana Suchánková, advokátka - podpredsedníčka pre oblasť legislatívy

Zuzana Talpová, herečka a šansonierka - podpredsedníčka pre oblasť kultúry

Viola Vlčková, grafička

Mária Hudáková, novinárka

Ján Rakytka, spisovateľ


Niektorí ďalší predstavitelia:

Ladislav Ballek, spisovateľ, veľvyslanec SR v ČR - predseda redakčnej rady časopisu Slovenské dotyky, čestný prezident Slovenského literárneho klubu v ČR

Oľga Feldeková, spisovateľka - predsedníčka Slovenského literárneho klubu v ČR, predsedníčka Redakčného kruhu štvrťročníka Zrkadlenie-Zrcadlení

Ľubomír Feldek, spisovateľ - čestný prezident ČeskoSlovenskej scény

Vojtech Zamarovský, historik a spisovateľ - čestný prezident Slovenského literárneho klubu v ČR

Iva Benáčková, maliarka a galeristka - podpredsedníčka ČeskoSlovenskej scény, riaditeľka Art City Černá labuť

Mária Klierová, učiteľka - predsedníčka Klubu Slovenských dotykov v Českých Budějoviciach

Štefan Rychtárik, podnikateľ v oblasti audiovízie - predseda Klubu Slovenských dotykov v Brne

Daniela Hebnarová, knihovníčka - predsedníčka Spolku priateľov Slovenska v Kroměříži

Dáša Brtnická, riaditeľka divadla - predsedníčka Slovensko-českého klubu v kraji Vysočina

Martina Mitterpachová, novinárka - editorka denníka Český a slovenský svet, tajomníčka

Jarmila Wankeová, novinárka - jazyková redaktorka časopisu Slovenské dotyky a denníka Český a slovenský svet

Jozef Illiaš, grafik - grafický redaktor časopisu Slovenské dotyky

Josef Šimůnek, programátor - IT špecialista Slovensko-českého klubu

Pavlína Šimůnková, grafička - web-dizajnérka denníka Český a slovenský svet

Ivana Pavlíková, administratívna pracovníčka - tajomníčka redakcie časopisu Slovenské dotyky