V Edícii Slovenských dotykov už vyšlo:
Pražské inšpirácie slovenských spisovateľovPRAŽSKÉ INŠPIRÁCIE
SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
Praha v zrcadle slovenské literatury

Antológia Emila Charousa o pragenziách v slovenskej literatúre

Slovensko-české osudySLOVENSKO-ČESKÉ OSUDY
100+1 osobnosti české společnosti ze Slovenska

Kniha profilov

K tichuVladimír Skalský

K TICHU

Básnická zbierka, ilustrovaná fotografiami Juraja Šajmoviča, oceneného Českým levom za najlepšiu kameru v roku 1995

Slovenská literatúra v Prahe 2000 Slovenská literatúra v Prahe 2000

Antológia súčasnej slovenskej literatúry, vznikajúcej v Prahe, obsahujúca diela sedemnástich autorov.

Slovenská literatúra v Prahe 2000 30 Slováků v České republice

Kniha profilov tridsiatich slovenských osobností, žijúcich v Českej republike.

Slovensko-český klub distribuuje na českom trhu aj knihy:
Žít zakázánoJán Rakytka

ŽÍT ZAKÁZÁNO

Literárne spracovaný osud prof. Felixa Kolmera, ktorý prešiel troma koncentračnými tábormi (aj v nemeckej verzii LEBEN VERBOTEN).

Ladislav Ballek

ZLATÝ STÔL

Kniha esejí spisovateľa a politika, dnes veľvyslanca SR v ČR, z rokov 1974-1999.