SLOVENSKÉ DOTYKY
 

ISTOTY A OTÁZNIKY

glosa

Čo česko-slovenské vzťahy po voľbách v oboch krajinách? Potvrdzuje sa to najdôležitejšie - ich nadštandardnosť je už zrejme konštantou, ktorú ťažko spochybní akákoľvek relevantná politická sila, isté zakolísania z čias tesne po rozdelení sú už dávno neaktuálnou a z dnešnej perspektívy trochu nepochopiteľnou minulosťou. Česko-slovenská blízkosť je totiž natoľko prirodzená a vyplývajúca z pocitov väčšiny ľudí v oboch krajinách, že aj každý politik by bol sám proti sebe, keby sa k nej nehlásil. Nehľadiac na to, že to tak veľká väčšina z nich naprieč politickým spektrom aj sama cíti.

Príjemnou istotou je aj to, že prvé návštevy premiérov vedú vždy do druhej z našich krajín. Tak to bolo aj v prípade Roberta Fica. Jeho návšteve v Prahe na pozvanie premiéra Jiřího Paroubka sa venujeme v tomto čísle Slovenských dotykov aj podrobnejšie. Potešilo, že sa nevenovali len "veľkej" politickej agende, ale aj každodenným česko-slovenským vzťahom, ba výstupy boli najmä o nich. Vlády Česka a Slovenska, respektíve ministerstvá kultúry, by podľa premiérov mali podporovať projekty, ktoré by prispeli k tomu, že jazyky oboch národov budú zrozumiteľné aj mladým. V tomto smere by sa možno malo uvažovať aj o samostatnom grantovom programe.

Predsedovia vlád zvlášť spomenuli potrebu výmeny programov medzi verejnoprávnymi televíziami. V tomto smere sa aj Slovensko-český klub už roky angažuje, najnovšie došlo aj k sľubnej komunikácii na túto tému medzi vedením Českej televízie a Radou vlády pre národnostné menšiny, ktorú katalyzoval seminár Rady Českej televízie. Jedným dychom však treba povedať, že vlády nemajú a nemôžu mať žiadny priamy vplyv na obsah vysielania verejnoprávnych médií. A tak je otázka, čo sa naozaj stane. Či ako veci prospeje súkromný sektor - veľa sa v tejto súvislosti hovorí o Febio TV, svoju prácu už odvádza napríklad televízia Óčko. Opačným smerom je problém oveľa menší, veď televízie ako Markíza či JOJ sú plné českého dabingu i pôvodnej tvorby.

Otázniky sa vznášajú aj nad obnovením značky Made in Czechoslovakia v regiónoch, kde má dobrý zvuk. Už to, že sa o tom dnes dá hovoriť, je však veľmi dobrou správou o česko-slovenských vzťahoch....

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah