SLOVENSKÉ DOTYKY
 

PRÍJEMNÉ MIESTO NA STRETÁVANIE SA

Art film v Trenčianskych Tepliciach

Tohtoročný už jedenásty ročník festivalu ART Film v Trenčianskych Tepliciach, ktorý sa ako po iné roky konal pod záštitou Waltera Schwimmera, generálneho tajomníka Rady Európy a slovenského ministra kultúry Rudolfa Chmela, pôsobil na mňa veľmi pokojným dojmom. Neviem, ako to prežíval festivalový štáb, ale môžem povedať, že tí, ktorí boli na festivale ako akreditovaní novinári alebo hostia, sa nestretli so žiadnymi problémami. Všetko profesionálne fungovalo, tak ako si predstavujem, že by to malo byť. Dokonca aj počasie tento rok bolo po celý čas festivalové.

Sály boli plné, prichádzali zaujímaví hostia, bolo veľa programov, ktoré sprevádzali jednotlivé podujatia. Patrili k nim besedy, nedeľná autogramiáda slovenských divadelných a filmových hercov, vernisáže, koncerty, ale aj autogramiáda francúzskeho spisovateľa, režiséra a scenáristu Alaina Robbe-Grilleta, autora knihy "Zrkadlo spomienok". Píše v nej nielen o svojich filmových réžiách, z ktorých dve - "Muž, ktorý luže" s Jean-Louisom Trintignantom a "Eden a potom" - nakrútil na Slovensku, ale i o iných príbehoch zo svojho života. V úryvku z knihy v podaní Dada Nagya sa prítomní dozvedeli, ako Robbe-Grilleta v augustových dňoch roku 1969 šantenie okolo ruského lietadla pred bratislavským hotelom Carlton stálo dva zuby. Vyrazil mu ich horlivý policajt, ktorému bola skupinka cudzincov vracajúca sa v noci z kabaretu v deň prvého výročia sovietskej intervencie podozrivejšia ako inokedy. Robbe-Grillet sa s francúzskym šarmom priznal, že počas prvej návštevy Slovenska v roku 1965 ani netušil, že tu existuje nejaká kinematografia. Prítomný bol aj jeho slovenský prekladateľ, známy recesista a mág odboru "patafyzika" Albert Marenčin.

Na festivale premietli zhruba sto dvadsať krátkych, stredometrážnych a celovečerných dokumentárnych, animovaných i hraných filmov, rozdelených do dvanástich sekcií. Tak ako po iné roky aj tentoraz boli jednotlivé súťažné filmy zadelené do troch sekcií. Hlavná súťaž "ArtFiction", ktorá je venovaná hraným art filmom a celovečerným fiktívnym dokumentom s dôrazom na nové postupy a vizualitu, ich priniesla desať. Súťaž "Artefakty" predstavila šestnásť krátkych dokumentárnych, hraných a experimentálnych filmov. V sekcii "On the Road" sa o cenu uchádzalo dvadsaťštyri filmov. Súťažné filmy posudzovali tri poroty. V rámci programových sekcií bola venovaná pozornosť aj slovenskému filmu pod názvom "Slovenská sezóna". Tradične bol zastúpený britský film a prvýkrát boli pod názvom "Swiss Made" premietnuté najlepšie filmy švajčiarskej produkcie za posledné roky. Jeden z najzaujímavejších arménskych režisérov Don Askarian pripravil retrospektívu zo svojich filmov a súčasne otvorili výstavu jeho fotografií. Zaujal ma jeho film "Komitas" - životopisný profil jedného z najvýznamnejších arménskych hudobných skladateľov, ktorého tvorba je v našej, a myslím si, že aj v európskej hudbymilovnej verejnosti skoro neznáma. Ani Askarianov film nám ju nepriblížil, lebo sa celý odohrával vo francúzskych liečebných ústavoch, v ktorých arménsky skladateľ pod dojmom hrôz tureckej genocídy svojho národa v rokoch prvej svetovej vojny strávil dvadsať rokov svojho života.

Tohtoročné európske filmové festivaly programove poznamenalo rozširovanie Európskej únie. Na rozdiel od iných miest, kde sa venuje pozornosť tvorbe Višegrádskej štvorky (v Trenčianskych Tepliciach to bolo vlani), tunajší festival venoval pozornosť kandidátskym krajinám na vstup do Európskej únie a sekcia sa volala: "Najbližšie od hraníc". Desiate výročie úmrtia Federica Felliniho (1920 - 1993), jednej z najvýznamnejších osobností svetovej kinematografie, ktorého štyri filmy získali Oscara v kategórii najlepší zahraničný film, si ART Film pripomenul dvojako. Výstavou jeho kresieb a fotografií, ktorú zostavil režisérov dlhoročný asistent Gerald Morin, člen medzinárodnej poroty tohtoročného ART Filmu. Pri vernisáži povedal, že niektoré exponáty jeho zbierky sú tu vystavené po prvýkrát. Dodal, že výstava je aj poctou herečke - Felliniho manželke Giuliette Masinovej, ktorá mala rada Slovensko a hrala aj v Jakubiskovom filme "Perinbaba". Okrem toho bola premietnutá retrospektíva z Felliniho tvorby pod názvom "Skúška orchestra", ktorá vyvrcholila svetovou premiérou dokumentárneho filmu "Imago - Sny Federica Felliniho". Vo filme hovorili Felliniho priatelia a spolupracovníci. Priblížili Felliniho svet, spôsob jeho tvorby, inšpiračné zdroje prostredníctvom jeho kresieb, snov, filmov, spôsobu života i režírovania.

Na Moste slávy pribudli ďalšie tabuľky s menami hercov: maďarského Györgya Cserhalmiho, ktorého poznáme z viacerých slovenských a v poslednom čase i českých filmov, českej herečky Jiřiny Bohdalovej, poľského Jerzyho Stuhra, ktorý bol u nás obľúbený sci-fi komédiou "Sexmisia" a rakúskeho herca, ktorému sa podarilo presadiť nielen v Európe, ale aj v Hollywoode, Klausa Maria Brandauera. Jeho účasť bola pre nezasvätených prekvapením, lebo ani katalóg, ktorý bol, ako je pre ART Film festival tradíciou, prehľadne a graficky vkusne pripravený, sa o ňom ani nezmieňoval.

Jiřina Bohdalová pri pripevňovaní mosadznej tabuľky so svojím menom nezaprela v sebe komediálne vlohy, lebo to glosovala slovami, že keď ju pri takejto činnosti vidí jej mladšia sestra, okamžite je z nej unavená.

Prvýkrát sa uskutočnilo aj vyhlásenie výsledkov súťaže o "Cenu Tibora Vichtu", ktorej cieľom je iniciovať vznik nových pôvodných filmových scenárov. Viac ako päťdesiat prihlásených textov prešlo výberom a prvenstvo získala Zuzana Liová za scenár "Tajomstvo". Ako jeden z členov poroty Ondrej Šulaj výstižne poznamenal, problém je skôr v realizácii, než v nedostatku scenárov.

Jedno z najvýznamnejších ocenení, ktoré sa každoročne udeľuje počas festivalu ART Film, je Cena IGRIC. Má názov podľa stredovekého slovanského herca a speváka, ktorý putoval z hradu na hrad. Je to výročná cena Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu Slovenskej republiky. Za hranú filmovú tvorbu pre kiná ju tento rok získal Juraj Nvota za réžiu filmového debutu "Kruté radosti". V oblasti televízna dramatická tvorba ju získala Laura Siváková za autorské uchopenie komornej témy vo filme "Quartétto". Pavlovi Mikulíkovi udelili Igrica za zrelý herecký výkon, profesionálne stvárnenie postavy Jaspera v dráme: "Na konci hry". V oblasti animovanej tvorby ju získala Katarína Kerekesová za priekopnícke dielo v slovenskom animovanom filme "Pôvod sveta". Róbert Kirchoff v oblasti filmovej a televíznej dokumentárnej tvorby bol ocenený za film "Hej, Slováci" za objavné uchopenie kontroverznej témy. Okrem toho bolo udelených šestnásť prémií, okrem iného in memoriam Júliusovi Satinskému za jeho posledný film "Kruté radosti", v ktorom preukázal humanistický prínos hereckej kreácie. V kategórii ArtFiction súťažil aj český film režisérky Jany Ševčíkovej "Svätenie jari", obsahujúci štúdiu z tvorby japonského tanečníka Mina Tanaku, ktorý začiatkom deväťdesiatych rokov hosťoval aj v Prahe.

Význam festivalu ART Film prikladajú aj slovenskí politici. Predseda Národnej rady Pavol Hrušovský pri otvorení festivalu osobne odovzdal ocenenie "Zlatá kamera" priekopníkovi špecifickej televíznej scénografie Romanovi Rjachovskému, známemu kameramanovi a režisérovi Vincentovi Rosincovi a prvýkrát i zahraničnému účastníkovi, arménskemu filmárovi Donovi Askarianovi. Riaditeľ festivalu Peter Hledík k poslednému poznamenal: "Myslím, že neizolovaná cena bude mať väčšiu váhu. Bude prislúchať skôr k európskemu kontextu".

Pár slov k tohtoročným oceneniam. V súťažnej sekcii ArtFiction získal Zlatý kľúč za najlepšiu réžiu poľský film "Edi". Zlatý kľúč za najlepšiu kameru zasa čínsky film "Vitajte na ceste do Šanghaja". V súťažnej sekcii Artefakty získal Zlatý kľúč za najlepší krátky hraný film slovinský film "(A) Torsion" a Zlatý kľúč za najlepší experimentálny a animovaný film švajčiarsky film "CAPTIVE".

V súťažnej sekcii On the Road získal cenu za najlepší študentský film vo forme príspevku 3.000 EUR český film "Malá nesdělení" režisérky Miry Formayovej. Cenu Slovenskej sporiteľne vo výške 30.000 Sk získal český film "Obec B" režiséra Filipa Remundu. Cenu riaditeľa festivalu vo výške 10.000 Sk získal rumunský film "Príbeh z bloku C" a cenu primátora mesta Trenčianske Teplice získal český film "Solo Mutant" režisérky Markéty Plachej.

Vo vyjadrení hlavnej poroty sa okrem iného hovorilo, že "festival otvára cesty pre nádejných filmových umelcov, pričom každé ocenenie ich práce nastavuje meradlo kvality, pomáha zvýšiť kredit festivalu a zároveň naznačuje celkové smerovanie filmového vývoja. Porota už teraz dúfa, že sa môžeme tešiť na ďalšie filmy ocenených tvorcov. A práve preto musí festival ako je Art Film Trenčianske Teplice ďalej existovať a byť príjemným miestom na stretávanie sa ľudí, ktorí milujú film a pripravujú nástup mladým generáciám filmových tvorcov."

VOJTECH ČELKO


Zpět na obsah