SLOVENSKÉ DOTYKY
 

PRÁCA AKO KONÍČEK A FORMA POMOCI

Danica Siváková

Danica Siváková je sympatická a moderná žena, ktorá nikdy nefajčila. Možno aj preto je určitou kuriozitou, že zastáva veľmi významnú a zodpovednú funkciu v jednej z najväčších svetových tabakových firiem, Philip Morris v Českej republike. Keď pred šiestimi rokmi dostala ponuku od slovenskej pobočky spomínanej firmy na post riaditeľky pre vonkajšie vzťahy firmy, nezaváhala. Mala na starosti komunikáciu v rámci firmy ako aj s verejnosťou, sponzoring a vládne vzťahy. Po dvoch rokoch, v roku 2002, prišla ďalšia ponuka - aby sa stala riaditeľkou spomínaných vonkajších vzťahov firmy v Prahe. Danica Siváková ani tento raz nezaváhala a presťahovala sa so svojou rodinou do hlavného mesta ČR.

Vyštudovali ste sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako sa dostane sociologička a naviac nefajčiarka na takú vysokú funkciu vo svetoznámej tabakovej firme?

Prv než som nastúpila do slovenskej pobočky tejto firmy v Bratislave, som pracovala v Akadémii vied, odkiaľ som odišla po roku 1989 do Slovenského parlamentu. Tu ma čakala veľmi zaujímavá práca - s kolegami sme vytvárali informačné centrum pre poslancov. Boli sme hrdí, že sme aj my mohli budovať nový parlament, ktorý však rastie a skvalitňuje sa pomalšie, než ako som si pôvodne predstavovala... Bola som trošku rozčarovaná tým, že poslanci nevyužívajú v dostatočnej miere poskytnuté informačné služby. Krátky čas som sa venovala aj oblasti zahraničných vzťahov parlamente, ale to už bola úradnícka práca, ktorá ma tak nenaplňovala. Po siedmich rokoch som z parlamentu odišla. V tom čase ma oslovili z uvedenej firmy a ich ponuku som prijala. Aj keď to bolo trošku kuriózne, že ako nefajčiarka som dostala ponuku od tabakovej firmy. Ale tento fakt v tom nezohral nejakú zvláštnu rolu - veď išlo o miesto riaditeľky pre vonkajšie vzťahy spoločnosti. Je to nesmierne zaujímavá práca, ktorá ma veľmi baví. Dostala som sa do veľkej medzinárodnej spoločnosti, do výborného kolektívu, kde je moja práca pestrá, zaujímavá a skutočne ma veľmi baví. Každý deň sa dozviem niečo nového, čo ma obohatí.

Firma od svojho vstupu na český trh patrí medzi hlavných sponzorov Národného divadla, dokonca v prvých rokoch pôsobenia v Česku bola jeho generálnym sponzorom. V posledných rokoch podporuje predovšetkým baletný súbor najstaršej českej scény a tanečné umenie vôbec, výsledkom čoho bolo aj založenie ceny Philip Morris Ballet Flower Award. O akú cenu ide?

Táto prestížna cena, ktorej slovenský názov je Kvet baletu, sa už trinásť rokov udeľuje umelcom, ktorí v danom roku podávajú v oblasti klasického tanca mimoriadny výkon. Tohto roku ho z rúk predsedu poroty Vlastimila Harapesa prevzal sólista baletu Národného divadla v Prahe Jiří Kodym. Udeľujeme aj cenu Poupě baletu, ktorú každoročne získa umelec, ktorého výkony upútali pozornosť odbornej verejnosti už v prvých rokoch jeho profesionálneho angažmánu - a získala ju Andrea Smejkalová, sólistka baletného súboru Národného divadla v Brne.

Rada by som zdôraznila, že spoluprácu s prvou divadelnou scénou Českej republiky si veľmi vážime. Verím, že táto prestížna cena nie je iba ocenením kvality českej baletnej scény, ale prispieva aj k väčšej popularizácii a rozkvetu tohto náročného a vznešeného umenia. Spoločnosť Philip Morris však podporuje tanečné umenie aj v iných krajinách Európy a Ázie. Po prvý raz bola cena Ballet Flower Award udelená v roku 1977 vo Fínsku. V Českej republike bola táto tradícia zahájená v roku 1993 a pokračuje od tej doby nepretržite pod patronáciou Lívie Klausovej. Slávnostné odovzdávanie týchto cien sa aj tento raz konalo v rámci veľkolepej Balet Gala, na ktorej vystupovali špičkový taneční umelci z celého sveta - napríklad česká primabalerína Anglického národného baletu Daria Klimentová.

Udeľuje sa táto cena aj baletným umelcom na Slovensku?

Áno, väčšinou dva týždne pred Balet Gala v Prahe je slávnostné odovzdávanie cien Philip Morris Ballet Flower Award aj v Bratislave. Tradične to býva spojené s premiérou nejakého baletu. Tohto roku to bola premiéra baletu Sen noci svätojánskej.

Kto vo firme rozhoduje, akú oblasť umenia a aké projekty bude práve podporovať?

To je celosvetová sponzorská firemná stratégia. Balet je len jedna z týchto oblastí, ktorá firma podporuje vo všetkých krajinách. Významný je aj náš sponzoring obetiam domáceho násilia v Českej republike. V našej firme je trendom, že keď sa podpora nejakej témy osvedčí v zahraničí, tak jej pobočky v jednotlivých krajinách začnú používať toto know-how. Aj tento projekt sa najprv osvedčil v Spojených štátoch a na základe toho sme sa začali venovať tejto problematike aj u nás. Napríklad už piaty rok podporujeme 24-hodinovú linku bezpečia, kde dobrovoľníci - ale pritom vyškolení odborníci - pomáhajú obetiam domáceho násilia. Chcela by som však zdôrazniť, že vždy je veľmi dôležité vybrať si dobrého partnera pre kvalitný sponzorský projekt a potom to robiť dlhodobo.

Pred nami je 41. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch, ktorý už tiež dlhodobo podporujete. O aké konkrétne projekty ide?

Veľmi si vážim, že naša spolupráca s týmto renomovaným filmovým festivalom pokračuje aj v tomto roku. Sústredíme sa predovšetkým na náš tradičný projekt Kino bez bariér, v rámci čoho pomáhame vozíčkárom v tom, aby sa plnohodnotne mohli zúčastniť na festivale. Nejde len o to, aby im pomáhali študenti-asistenti v prístupe do jednotlivých kinosál, ale aj o poradenstvo v oblasti dopravy, ubytovania ako aj v zaistení lístkov na rôzne filmy. Do Karlových Varov sa vždy nesmierne teším, lebo tu môžem spojiť svoju prácu s mojim obrovským koníčkom - s filmom a kultúrou. Počas tých desať dní, čo trvá festival, človek má možnosť vidieť veľmi kvalitné snímky, stretávať sa s vynikajúcimi ľuďmi z českej kultúry ako aj s niektorými zahraničnými umelcami a režisérmi. Vlani to napríklad boli Sharon Stone a Robert Redford. To všetko ešte umocní úžasná atmosféra celého festivalu - a to sú vždy nezabudnuteľné zážitky!

EVA KUBÁŇOVÁ


Zpět na obsah