SLOVENSKÉ DOTYKY
 

OBZRETIE SA CEZ PLECE

Každý druhý rok takto v plnom rozpuku leta náš Slovensko-český klub bilancuje svoju predchádzajúcu činnosť, jeho členovia sa zamýšľajú nad tým, čo všetko sa nám podarilo, čo naopak nie, ako sme pokročili, čo treba naprávať, kam najskôr napriamiť pozornosť, ktorá je rozdrobená do nekutočného množstva aktivít. Pri príležitosti už štvrtej valnej hromady nášho klubu, ktorá sa konala koncom júna, sme sa teda opäť na chvíľu zastavili a aspoň cez plece poohliadli.

Myslím si a verím, že to nebude znieť nijako nadnesene, že sa máme na čo obzerať a aj čím sa pochváliť. A tento pocit nás príjemne hreje a stal sa aj istou satisfakciou... V uplynulom dvojročnom období sa tak napríklad zrodil náš veľkorysý projekt - internetový denník Český a slovenský svet, ktorý má už za rok 2002 i svojich prvých veľvyslancov, teda osobnosti, ktoré podľa názoru čitateľov najviac v tom čase reprezentovali naše krajiny v zahraničí. Stali sa nimi režisér Miloš Forman a hokejista Peter Šťastný.

Otvorili sme tiež nádherné priestory s neopakovateľným geniom loci - Café Teatr Čiernu Labuť v Prahe na Poříčí, ktorý si už našiel svojich verných divákov. Program tejto našej divadelnej scény rozkošatel, rozrástol sa a poprepletal aj s prezentáciami výtvarného umenia či krstami zaujímavých kníh a všakovakými stretnutiami. V Čiernej Labuti je príjemne a milo. A má ešte akúsi svojráznu zvláštnosť - vždy sa vám z nej len ťažko odchádza... S činnosťou v týchto pôvabných priestoroch, plávajúcich nad strechami Prahy, je úzko spojený i ďalší projekt, a to vydávanie "pravidelného občasníka, manipulujúceho dianím okolo domu U Černé Labutě", Ilustrovaného žurnálu Černá Labuť. Je pripravovaný ľahším, "odväzovejším", možno povedať mladším štýlom. Určený je najmä čitateľom, ktorí majú zmysel pre zveličovanie a vari i pre trochu roztopašnosti. Napokon, keď už sme pri časopisoch, tak aj Slovenské dotyky za spomínané obdobie dvakrát zmenili kabát a pustili sa na graficky náročnejšiu a modernejšiu cestu.

Rozšírili sme tiež festival Dni slovenskej kultúry po českých mestách, tejto téme sme sa však už veľakrát na stránkach Slovenských dotykov venovali. Spoluorganizovali sme Dni Ivana Hálka k 130. výročiu jeho narodenia, ako aj sprievodné akcie na veľkolepú výstavu "Slovenská fotografia 1925-2000", ktorú si mohli diváci po niekoľko mesiacov prezrieť v priestoroch pražskej Mestskej knižnice. V lanskom roku sa z našej iniciatívy zrodil Slovenský literárny klub v Českej republike, ktorý vedie spisovateľka Oľga Feldeková. Klub sa díva ďaleko dopredu, má veľa ambicióznych plánov a je najmä o tvorbe a knihách, pochopiteľne. Spolu so Slovensko-českým klubom a centrami Medzinárodného PEN klubu zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska pripravuje tiež jeden z našich najväčších projektov - "Stredoeurópania v strednej Európe", pomocou ktorého by sa mala vo svete propagovať stredoeurópska literatúra. Každoročne tiež chystáme prezentáciu niektorých literárnych diel a autorov na Svete knihy v Prahe a vydali sme opäť niekoľko kníh.

Vymenúvať by sa dalo ešte dlho, až človek sám úprimne žasne, kedy sme to všetko stihli, keď si uvedmomíme, že profesionálnych pracovníkov v klube za ten čas nepribudlo. Nie všetko sa však podarilo, nie všetky plány sme dotiahli do konca. Akýmsi evergreenom sa už stal náš dlhoročný boj s Českou televíziou. Od presadzovania magazínu, ktorý sa mal zaoberať česko-slovenskými vzťahmi, sa náš projekt tentoraz o kus posunul. Okrem toho, že podporujeme aj nový projekt menšinového magazínu, ktorý sa zrodil v Ostrave, v súčasnosti rokujeme s vedením televízie o publicistickom týždenníku, ktorý nesie názov "Dotyky se sousedy", a ktorý by sme pripravovali spolu s Českým centrom Medzinárodného PEN klubu. Išlo by o striedajúce sa samostatné mesačníky o česko-nemeckých, česko-rakúskych, česko-slovenských a česko-poľských vzťahoch. V roku 2004, kedy sa zjednocujú krajiny v Európskej únii, sú vzťahy Českej republiky so susedmi ešte podstatne dôležitejšie, než tomu bolo v minulosti. Napriek tomu sa o nich informuje málo, naviac často jednostranne alebo povrchne. Magazín "Dotyky se sousedy" má ambíciu tieto dlhy odstraňovať a reagovať na hlad po poznaní najbližších susedov. V odštartovaní vysielania týždenníka práve v tomto období môžeme preto vidieť určitú symboliku, nehľadiac na skutočnú a reálnu potrebu lepšie poznať susedov, s ktorými už onedlho budeme bývať takpovediac v "spoločnej domácnosti". Program je zameraný na väčšinového diváka, ale môže celkom nenásilne napĺňať potreby aj troch národnostných menšín - Slovákov, Poliakov a Nemcov. A práve tieto minority sú okrem Rómov, ktorých problematika je veľmi špecifická, tromi najväčšími a nadôležitejšími v Českej republike. Uvidíme teda, či vedenie Českej televízie nezostane opäť hluché a slepé k argumentom, ktoré podporujú i mnohé medzinárodné organizácie. Povieme si to napokon opäť o dva roky. Pri ďalšom ohliadnutí sa ponad plece v našom každodennom behu, z ktorého sa stáva pomerne náročný maratón...

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah