SLOVENSKÉ DOTYKY
 

TUŠENÁ KRAJINA ZA ZRKADLOM

Fotografka naďa rovderová - in love

"To, že mám občas dvere vnímania otvorené, mi dáva možnosť zachytávať realitu tak, ako je to vidieť na mojich fotoobrazoch. Samotnú ma prekvapuje, odkiaľ sa to berie, odkiaľ to prichádza. Myslím si, že umenie vlastne nepochádza z nás. My sa len skrz svoju precitlivenosť, intuíciu, vnímavosť dokážeme napojiť na čosi skryté okolo nás, na isté sféry, a to potom zhmotniť. Umenie by som definovala ako konštruktívny spôsob spracovania vlastnej nadmernej citlivosti, vnímavosti," zamýšľa sa hľadačka krajiny za zrkadlom, pražská Slovenka Naďa Rovderová.

Krajina za zrkadlom ani nemôže byť iná než trochu neurčitá, trochu rozmazaná, magická, tušená. Také sú fotografie, či ak chcete fotoobrazy Nade Rovderovej (1971). Popradská rodáčka, žijúca od roku 1989 v Prahe, pôsobila pomerne dlho ako žurnalistka na voľnej nohe. Od roku 1999 sa naplno venuje do tej doby latentne pestovanej výtvarnej fotografii, ktorou voľne nadväzuje na svoju bývalú vášeň k maľbe. V rokoch 2001-2002 viedla Fotocentrum v rámci M.E.C.C.A. - Middle European Colony of Contemporary Arts v Terezíne. V roku 2002 organizovala projekt Po potope (Mánes Praha, Dom umenia Bratislava). Od roku 2003 vedie Galériu českej plastiky v Prahe. Fotomaľbe sa však venuje stále. Postupne vznikajú cykly On the road, Popradské podvedomie, Pražské podvedomie, Rozhovory s duchmi, Obrazy z podvedomia, Hľadanie anjelov, O sebe, O mojich blízkych a blížnych, Znamenia, Hľadanie slnka...

Naďa Rovderová intuitívne zachytáva tvary a farby ľudským okom neviditeľné, avšak viditeľné objektívom zrkadlovky. "Svet je pre mňa magický a fotoaparát je mojím vysunutým okom, ktorého videnie reality dokáže presiahnuť hranice ľudského vnímania a takto videné obrazy zachytiť a uchovať, hovorí fotografka, spoluhráčmi ktorej sú zrkadlenia, transformácie, čarovanie s fotoaparátom. "Svet okolo má svoju skrytú mágiu. Každý ju nevidí, to ale nič nemení na fakte, že existuje."

Najnovším projektom Nade Rovderovej je spoločná výstava s fínskou fotografkou Minnou Pyykhala "IN LOVE". Cieľom, ktorý autorky spojil, je hľadať pod povrchom slova láska jej podoby, ktoré majú pozitívny i negatívny náboj. Minna Pyykhala (1964) sa narodila vo Fínsku, fotoaparát vzala po prvý raz do ruky ako šestnásťročná v New Yorku, dnes "žije a sníva" v Prahe. Venuje sa fotografii (sexualite a erotičnu rovnako ako tradičnej fínskej architektúre), filmu i hudbe - je zakladajúcou členkou punk'n'rollovej kapely Gussy. Spoločnú subjektívnu vizuálnu výpoveď oboch autoriek o vzťahoch, emóciách, pocitoch, senzualite si možno v lete (od 29. júna do 10. augusta) prezrieť v Galérii Černá labuť, Na Poříčí 25. Teda v priestoroch čitateľom Slovenských dotykov dobre známych, keďže vydavateľ časopisu Slovensko-český klub sa na produkcii v nich podieľa. Fotomaľby Nade Rovderovej sú profesionálne vystavené aj v najmodernejšom médiu, na Internete, na stránkach Nadjá&Fotofatal s adresou www.nadja.fotofatal.sk.

Zdá sa, že unikátna komunita slovenských fotografov v Prahe sa závideniahodným spôsobom neustále rozširuje a obohacuje o úplne nové impulzy a prístupy. Nedá sa pochybovať, že Naďa Rovderová o krajine za zrkadlom skutočne čosi dôležité tuší.

(vs), (nv)


Zpět na obsah