SLOVENSKÉ DOTYKY
 

SVOJOU CESTOU

Výstava Igora Piačka

Podnikateľ Jindřich Waldes bol známy svojou výrobou patentiek, špeciálnych špendlíkov a iného tovaru tohto druhu . V odborných kruhoch sa o ňom hovorilo ako o zberateľovi, ktorý sa priatelil s výtvarníkmi a svojou akvizičnou činnosťou ich aj podporoval. Dnešnej generácii záujemcov o umenie až reštitučné nároky Waldesových príbuzných a rôzne škandály okolo toho priblížili jeho skvelú zbierku. Hovorilo a písalo sa o jeho priateľstve s Františkom Kupkom a ďalšími umelcami. V Prahe vo Vršoviciach existovalo v medzivojnových rokoch Waldesovo múzeum, ktoré obnovili roku 2002. V rámci jeho priestorov pripravuje Galerie Deset každý mesiac výstavy a koncerty a snaží sa do tejto časti Prahy prinášať aktívnu kultúrnu ponuku.

Pred časom vybrala dramaturgia galérie výstavu slovenského výtvarníka Igora Piačka. Nie je to nové meno na mape slovenského výtvarného umenia. Umelec, ktorý sa narodil v roku 1962, rodák z Třebíča, patril medzi žiakov Albína Brunovského, u ktorého študoval voľnú grafiku a knižnú tvorbu. Sám pôsobil od roku 1990 trinásť rokov ako pedagóg na bratislavskej Vysokej škole výtvarného umenia. Tvorí grafiku, maľbu, ilustrácie a známkovú tvorbu.

Od roku 2000 je to jeho tretia samostatná výstava v Prahe a od ostatnej uplynuli už tri roky. Umelec pre pražskú prezentáciu pripravil kolekciu svojich nových obrazov, z ktorých niektoré, ako "Beštia" je značená už rokom 2006. Piačkove oleje dosahujú neobyčajne sýtych farieb. Pozoruhodné sú v tomto smere najmä "Oranžový svet" z rokov 2002-3 a "Modrý svet" z rokov 2004-5. Ich erotika je prenikavá. Ale aj iné jeho obrazy evokujú u návštevníka citový príbeh a sexuálny náboj. Či už je to na seba nadväzujúce "Túžba-Ego-Pokušenie- Hračka" z rokov 1999-2003, alebo "Šťastie", "Objatie" "Venuša a Mars", "Láska". Plné citu sú obrazy ako "Otec", "Júlia a Igor". Pozoruhodná je jeho inšpirácia antickými príbehmi. Úsmev vyvoláva napríklad obraz "Milujem svoje auto", ale aj iné jeho z takmer tridsaťpäť vystavených obrazov. Väčšina z nich inšpiruje návštevníka k rôznym erotickým a fantastickým myšlienkam. To, čo bolo také charakteristické pre predchádzajúce obdobie Piačkovej tvorby, je zastúpené len obrazom "Príbehy I".

Slovensko má viacero veľmi dobrých umelcov strednej generácie, z ktorých mnohí sú odchovanci Brunovského školy. U Piačkovej tvorby je hneď viditeľné, že išiel svojou vlastnou cestou, že sa nestal epigónom svojho veľkého učiteľa. Však aj dosiahol mnohé úspechy. Od roku 1986 sa zúčastnil na viac ako sto kolektívnych výstavách, súťažiach a bienále, kde získal vyše tridsať cien a čestných uznaní. Pri súčasnej Piačkovej výstave v Galerii Deset treba oceniť aj výber vhodných priestorov, v ktorých umelcove obrazy, vzhľadom na svoje rozmery, dokážu osloviť návštevníka. Je potešiteľné, že okrem pravidelných výstav v Slovenskom inštitúte alebo v Galérii Černá labuť či príležitostných v Hollare, sa objavil ďalší priestor, v ktorom môžeme navštíviť výstavu slovenského umelca.

VOJTECH ČELKO


Zpět na obsah