SLOVENSKÉ DOTYKY
 

SVĚT KNIHY AKO VEĽTRH I LITERÁRNY FESTIVAL

Česko, Slovensko a knihy

Pražský knižný veľtrh vstúpil tento rok už do svojho 12. ročníka a hoci sa nerozširuje priestorovo, ba i počet vystavovateľov (okolo 400 ročne) príliš nerastie, v ostatných troch rokoch má stále výraznejšie charakter festivalu literárnych osobností, ktoré prichádzajú do Prahy, aby tu predstavili svoje nové knihy a stretli sa (často i opakovane, ako populárny americký spisovateľ R. Fulghum) so svojimi českými čitateľmi.

Organizátori veľtrhu, predovšetkým Svaz českých kníhkupců a nakladatelů a veľmi agilná riaditeľka Světa knihy Dr. Dana Kalinová, každoročne starostlivo vyberajú aj hosťa festivalu: po minuloročnom Slovinsku to v tomto roku bolo Lotyšsko a do Prahy zavítalo osemnásť popredných lotyšských spisovateľov, ktorí sa podieľali takmer na štyridsiatich sprievodných programoch veľtrhu. Celkove sa na tohtoročnom Světe knihy uskutočnilo viac ako tristo sprievodných podujatí, vrátane tradičných vydavateľských prezentácií a autogramiád. Hádam najväčšiu pozornosť veľtržného publika pritiahla prezentácia novej knihy Václava Havla "Prosím stručně" - jeho denníkové zápisy i výňatky z prezidentských inštrukcií.

Na prezentácii v divákmi obľahnutej veľkej sále Václav Havel svoju knihu charakterizoval ako "pokus o akési svedectvo o tom, čo som prežil za posledných dvadsať rokov, pretože som cítil, že nejaké svedectvo som verejnosti dlžný a zároveň som vedel, že žiadne seriózne pamäti písať nebudem, tak som urobil aspoň takúto koláž". O tom, že o i takúto Havlovu výpoveď prejavili čitatelia záujem, najlepšie svedčil veľmi dlhý (a trpezlivý) rad, ktorý sa potom utvoril pred knižným stánkom vydavateľstva Gallery, v ktorom Václav Havel svoju novú knihu podpisoval. A bol to práve Havel, ktorý na slávnostnom otvorení Světa knihy zdôraznil, že napriek náporu komercie, ktorá zahlcuje český knižný trh, by súčasná česká literatúra mala zostať tým, čím má literatúra byť - zrkadlom doby. Mala by si teda uchovať svoje umelecké hodnoty.

Slovensko je na Světe knihy každoročne akýmsi "neoficiálnym" hosťom. Naša národná knižná expozícia, ktorú z poverenia Ministerstva kultúry SR pravidelne zabezpečuje Literárne informačné centrum v Bratislave, je zo zahraničných vystavovateľov najrozsiahlejšia (ročne je to 450 - 500 kníh od takmer 50 vydavateľov) a pravidelne sa podieľame i na podujatiach knižného festivalu, pri príprave ktorých spolupracujeme so Slovenským inštitútom v Prahe a so Slovensko-českým klubom. Predstavujeme knižné novinky, ktorá by sme mohli zahrnúť do línie pokračujúcich slovensko-českých literárnych a kultúrnych vzťahov. Preto sme do tohtoročného programu zaradili predstavenie pripravovanej veľkej antológie (19 autorov) slovenskej postmodernej poézie "Rytieri textových polí", prezentáciu českých prekladov kníh Michala Hvoreckého "Silný pocit čistoty" a "Plyš" a predovšetkým predstavenie nového českého vydania "Proglasu" a knihy Emila Charousa "Rozdíly sbližují" s podtitulom "Čeští spisovatelé o Slovensku". Podpredseda Slovensko-českého klubu Vladimír Skalský (klub je vydavateľom oboch týchto diel), pri predstavení knihy E. Charousa ocenil jeho neochabujúci záujem o postihnutie tých "zbližujúcich rozdielností", ktoré sa tiahnu dejinami našich vzájomných literárnych i širších kultúrnych vzťahov a dodnes pôsobia inšpirujúco i obohacujúco. A samotný E. Charous potom na príkladoch jednotlivých českých autorov ukázal spôsob ich vnímania Slovenska a jeho kultúry a osobností (ako Kollár a Šafárik), ktoré zohrali takú významnú úlohu aj v samotnej českej literatúre a kultúre. Historik a slovakista Martin Kučera charakterizovall svoj ( v češtine už tretí) prístup k prekladu základného literárneho textu slovanského písomníctva "Proglasu". Jeho knižná podoba doplnená skvelou štúdiou V. Turčányho a ilustrovaná slovenským výtvarníkom M. Klimčákom sa stáva nielen prvým samostatným vydaním "Proglasu" v češtine, ale aj skutočnou kultúrnou udalosťou našich vzájomných vzťahov.

Z českej strany dôkazom ťažiskovej línie pokračujúcich slovensko-českých literárnych vzťahov bolo na tohtoročnom Světe knihy udelenie prestížnej Ceny Miroslava Ivanova za dielo literatúry faktu aj slovenskému autorovi Viliamovi Apfelovi za "trvalý prínos pre rozvoj slovenskej a českej literatúry faktu". Slovenské dejiny a osobnosť A. Dubčeka boli aj ťažiskom kníh literatúry faktu českého vojenského historika Antonína Benčíka, ktorý tento rok získal Hlavnú cenu Miroslava Ivanova. Súčasťou literárneho festivalu boli aj dve ďalšie sprievodné podujatia, ktoré sa uskutočnili v Slovenskom inštitúte v Prahe. 4. mája to bol autorský večer súčasného slovenského prozaika a scenáristu Dušana Dušeka (následne uviedli v kine Atlas i projekciu filmu D. Hanáka Ja milujem, ty miluješ, ktorý vznikol podľa jeho scenára) a 6. mája predstavenie knihy Alberta Marenčina "Nezabúdanie", ktorá je dialógom o plodnom tvorivom živote básnika, esejistu a filmového scenáristu.

Za dvanásť rokov si knižný veľtrh Svět knihy vybudoval pevnú pozíciu medzi ostatnými svetovými veľtrhmi a Slovensko na ňom i v budúcich rokoch bude využívať možnosť predstaviť jeho početnému publiku súčasnú slovenskú literatúru a jej tvorcov.

ANTON BALÁŽ


Zpět na obsah