SLOVENSKÉ DOTYKY
 

INÍ O KAPITÁNOVI JÁNOVI NÁLEPKOVI

Nepublikované svedectvá

Diplomat Ing. Jozef Nálepka sa už na stránkach nášho časopisu niekoľkokrát predstavil ako autor viacerých publikácií, ktoré boli nielen autobiografické, ale zaoberali sa najmä životom jeho brata Jána Nálepku. V tomto roku, konkrétne 16. novembra, oslávime nedožité deväťdesiate narodeniny slovenského národného hrdinu, ktorý zahynul pri oslobodzovaní ukrajinského mesta Ovruč. K významnému jubileu pripravil Jozef Nálepka zborník spomienok a dokumentov, ktorý by mal dokresliť Jánov obraz aj v očiach tých, ktorí o ňom pomerne dosť vedia z učebníc histórie.

Zborník, ktorý autor nazval "Iní o kapitánovi Jánovi Nálepkovi" ako sa už dá vytušiť, obsahuje v prvom rade spomienky bratových súčasníkov - spolužiakmi zo školy počínajúc, kolegami z rokov učiteľovania pokračujúc, najmä sú to však spomínania jeho spolubojovníkov. Čitateľ tu môže vyhľadať i pasáže z osobnej korešpondencie Jána Nálepku a citácie z kníh, ktoré už o ňom vyšli. Väčšina svedectiev však dosiaľ nebola publikovaná a keď vezmeme do úvahy vek všetkých tých, ktorí dnes ešte môžu na Nálepku spomínať, nepochybne oceníte nielen mravčiu prácu zberateľa, ale aj publikáciu ako takú. Už o pár rokov by sa totiž mohlo stať, že by sa obdobná kniha len ťažko zrealizovala.

V úvode podčiarkol Anton Kret autorove zásluhy týmito slovami: "Niet okrem Jozefa Nálepku už nikoho, kto sa osobne poznal s našimi a aj zahraničnými Jánovými priateľmi a známymi a kto by ich mohol osloviť. Niet nikoho, kto by tak dokonale poznal najmä ruskú memoárovú, faktografickú, ba dokonca aj umelecko-reportážnu literatúru o Nálepkovi a najmä tvorcov tejto literatúry a dokázal by sa s nimi pozhovárať, upresniť sporné miesta, poopraviť chybičky pochádzajúce z neznalosti slovenského zázemia kapitána Nálepku a podobne..."

Práve z tohto dôvodu sa v publikácii mohli objaviť aj vskutku zaujímavé pasáže, akou nepochybne je aj veľmi podrobná spomienka generála A. N. Saburova o zrode Prvého československého partizánskeho oddielu v malej horskej dedine Gnojnoje či mnohé podrobnosti z ilegálnej činnosti Jána Nálepku. Zborník nie je koncipovaný ako vedecká publikácia, o to príťažlivejší, nota bene doplnený zaujímavými dobovými fotografiami, je nepochybne pre širokú čitateľskú verejnosť, zaujímajúcu sa o nedávne slovenské dejiny.

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah