SLOVENSKÉ DOTYKY
 

EURÓPSKE CENY ZA UMENIE

Európska únia umenia vytvára priestor pre umeleckú činnosť v jednotlivých odboroch umenia, usporadúva medzinárodné akcie v rôznych umeleckých zámeroch na európskej úrovni a posilňuje spoločenstvo umelcov vo všetkých odboroch umenia v duchu Európskej únie. S prispením diplomatických zborov a kultúrnych stredísk jednotlivých štátov a galérií usporadúva kultúrne akcie pre širokú verejnosť, na ktorých predstavuje význačných domácich a zahraničných umelcov. Okrem toho vyvíja aj humanitárnu činnosť v oblasti kultúry.

V spolupráci s EÚ udeľuje Európska únia umenia na návrh medzinárodných porôt ceny jednotlivcom a organizáciám za umeleckú činnosť a za podporu umenia. Laureáti na udelenie niektorej z cien nie sú len z Európy, ale z celého sveta. Bolo to tak i pri tohtoročnej slávnosti, ktorá sa konala v Prahe, v Galérii MIRO v kostole sv. Rocha v areáli Strahovského kláštora na Hradčanoch. Tam popri menách umelkyne z Bejrútu, spisovateľovi z Venezuely, umelcov z Kazachstanu a Kórey, sochárovi z Paríža, fotografovi z Talianska a umelcov z Českej republiky zazneli i slovenské mená. A nie jedno. Milan Dobeš, sochár a grafik, profesor Marián Lapšanský, klavírny virtuóz, Ladislav Ballek, spisovateľ a veľvyslanec Slovenskej republiky v ČR, Peter Kršák, filmový režisér a producent. A ďalšiemu Slovákovi, umeleckému fotografovi Karolovi Benickému, odovzdali Cenu Európskej únie umenia za umeleckú tvorbu o tri týždne skôr, na vernisáži výstavy fotografií Karol + Matúš Benický Číňania na prelome tisícročia.

Ceny EÚU sa udeľujú v troch kategóriách. Prvou je "Európska cena Gustava Mahlera" a môžu ju získať umelci za inštrumentálnu interpretáciu a spev, skladateľskú, dirigentskú, zbormajstrovskú, pedagogickú, organizačnú, prekladateľskú a odbornú publikačnú alebo inú činnosť v oblasti hudby. Tento rok dostal túto cenu - ako jediný Marián Lapšanský, klavírny virtuóz. Ostatným umelcom - laureátom slávnostne odovzdali ceny v ďalších dvoch kategóriách.

Druhou kategóriou je "Európska cena za umeleckú činnosť" pre umelcov v odboroch umenia výtvarného, fotografického, literárneho, publikačného, baletného, dizajnu a pod.

"Európska cena za podporu umenia" tvorí tretiu kategóriu, v ktorej sa udeľujú ceny. Je určená fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa organizačne, finančne, materiálne a podobne významnou mierou podieľajú na rozvoji, propagácii a činnosti všetkých umeleckých smerov doma i v zahraničí. Európska cena Gustava Mahlera a ceny za umeleckú činnosť a za podporu umenia sa udeľujú každý rok.

V predchádzajúcich dvoch rokoch ju zo slovenských umelcov získala Magdaléna Hajóssyová (Európska cena Gustava Mahlera za interpretačnú a pedagogickú činnosť), Andrej Smolák (Európska cena za umeleckú činnosť - za výtvarné umenie) a Európsku cenu za podporu umenia získali Východoslovenské železiarne, Karpatská nadácia pre Slovensko, JUDr. Iveta Bžanová, mesto Snina a hotel Kamei v Snine.

EVA MACHÁČKOVÁ


Zpět na obsah