SLOVENSKÉ DOTYKY
 

NAVŠTÍVTE SVOJU EURÓPSKU MINULOSŤ

Výstava

Tak by vlastne mohlo znieť pozvanie na výstavu "Stred Európy okolo roku 1000" v Starom kráľovskom paláci na Pražskom hrade, ktorú pripravili bádatelia z Nemecka, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. Záštitu nad výstavou prevzala Rada Európy, a je to už jej 27. výstavný projekt.

Výstava zdôrazňuje, že myšlienka integrácie z konca dvadsiateho storočia sa v európskych dejinách neobjavila po prvý raz. Navyše, že pozitívne politické procesy konca dvadsiateho storočia sú založené na tisícročnej spoločnej kresťanskej kultúre. Začiatok integrácie nájdeme naozaj na konci desiateho storočia, keď sa zásluhou cisára Otta III. stretli a preťali paralelné vývoje mladých európskych štátov a začlenili sa do okruhu západnej latinskej kultúry.

Iniciátorom výstavy boli dve nemecké inštitúcie - Nemecké historické múzeum v Berlíne a prezídium nemeckých zväzov pre výskum staroveku, za podpory nemeckého ministerstva zahraničných vecí. Výstava sa pripravovala od roku 1997. Český archeológ Petr Sommer na tlačovej besede povedal, že na výstave je celý rad exponátov, ktoré sme v Českej republike nikdy nevideli. Podobný súbor exponátov, aký je možné zhliadnuť, už asi nikto nezhromaždí, lebo bolo treba prekonať veľa problémov a nájsť základňu, na ktorej sa zjednotilo päť koncepcií, predstavovaných 193 historikmi, historikmi umenia, archeológmi a archivármi piatich štátov. Výstava prezentuje cenné nálezy z archeologických vykopávok, šperky, pamiatky, predmety dennej potreby, zbrane, dochované pamiatky na panovnícke rody, liturgické predmety, vzácne písomnosti, umelecké diela. Ponúka návštevníkovi dovedna 2 880 predmetov z dvanástich krajín, ktorých poistná hodnota je podľa organizátorov výstavy tri miliardy korún. Popri origináloch sú zastúpené niektoré predmety v kópiách, ako napríklad koruna rímskych kráľov alebo svätoštefanská koruna. Aj čo sa týka exponátov viažucich sa k Českej republike, návštevník má možnosť vidieť také kolekcie veľkomoravských šperkov, zbraní a nástrojov, aké neboli vystavované od roku 1966, keď sa na Pražskom hrade konala výstava o Veľkej Morave. Jednotlivé časti expozície veľmi pôsobivo porovnávajú úroveň vývoja stredoeurópskych regiónov a kultúr a ukazujú ich vzájomné spojivá i rozdiely. Pomocou prehľadných informačných panelov a videoprojekcií návštevníkovi približujú deje okolo roku 1000.

Pre slovenského návštevníka je zaujímavý hneď v úvode výstavy portrét sv. Cyrila a Metoda od Jozefa Božetecha Klemensa zo zbierky Literárneho oddelenia Slovenského národného múzea v Martine. Portrét bol namaľovaný v roku 1863 pri príležitosti osláv tisíceho výročia príchodu misie Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska. Panel venovaný Nitriansku, ktoré v rokoch 830 - 900 patrilo k Veľkomoravskej ríši informuje, že od vládou kniežaťa Pribinu sa na území dnešného Slovenska šírilo kresťanstvo. V 10. storočí sa krajina postupne dostávala pod maďarskú nadvládu. Zo Slovenska pochádzajú vystavené sekery, náušnice, záušnice, otvárací náprsný kríž. Väčšinou sú z vykopávok v Ducovom, Nitre, Čakajovciach, Trnovci nad Váhom a Veľkej Mače. Mnohé exponáty sú zapožičané z archeologického oddelenia Slovenského národného múzea v Bratislave alebo z Nitry. Niektoré vystavené exponáty z územia dnešného Slovenska sa dnes nachádzajú v budapeštianskych zbierkach. Napríklad exponáty, pochádzajúce z kniežacieho hrobu v Blatnici alebo z Veče či Hlohovca. Práve predmety z Blatnice sú neskoro avarské alebo karolínske a sú príkladom silnejúcej orientácie slovanskej aristokracie na karolínske predlohy.

Výstava, nad ktorou prevzali záštitu prezidenti všetkých piatich krajín a duchovnú záštitu najvyšší predstavitelia episkopátu, možno charakterizovať ako genézu stredu Európy, ktorá sa začala vstupom západných Slovanov a Maďarov do západného kultúrneho okruhu, teda o samotnom začiatku zrastania Európy. Výstavu, ktorá už bola inštalovaná v Budapešti, Berlíne a Mannheime, si možno do 9. júna prezrieť v románskych a gotických podlažiach Starého kráľovského paláca na Hradčanoch. Potom bude prevezená do Bratislavy a svoju púť zakončí na prelome rokov 2002-2003 v Poznani.

VOJTECH ČWELKO


Zpět na obsah