SLOVENSKÉ DOTYKY
 

ČAS V SÚVISLOSTIACH

Výtvarná antológia

V hektickom čase prelomu rokov sme v Slovenských dotykoch vlastne ani nestihli reflektovať výtvarnú antológiu "Čas v súvislostiach" tak, ako si to zaslúži. Nemožno sa totiž iba úchytkom dotknúť najvýpravnejšej publikácie, na ktorej sa Slovensko-český klub podieľal. Najdôležitejšie však nie sú kvantitatívne údaje, aj keď sú impozantné - tristostranová veľkoformátová obrazová publikácia ponúka profily takmer 150 autorov a dve stovky vo vysokej kvalite reprodukovaných diel, jej dvojtisícový náklad sa ukazuje ako možno nedostatočný. Najpodstatnejšie sú kvality, ukryté v podloží projektu.

Na prvom mieste je to odborná erudícia a obrovská práca autorov - galeristov PhDr. Jiřiny Diváckej, CSc. a PhDr. Milana Jankovského, mimochodom ponovembrového námestníka ministra kultúry Slovenskej republiky. Nemenej podstatné je, že kniha je súčasťou zásadného výstavného projektu "200 rokov Slovenského výtvarného umenia" - už v roku 2005 sa uskutočnila prvá z expozícií v pražskom hoteli Holiday Inn, v roku 2006 by mal slovenským maliarom, grafikom či sochárom patriť legendárny Mánes. Kniha je osobitým katalógom projektu, ale súčasne monografiou veľkého významu, antológiou absolventov a poslucháčov vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti, čo sa autorom podarilo skvelým spôsobom skĺbiť. Navyše táto kniha komplementárne dopĺňa dnes už legendárny titul z dielne spomínanej galérie, ktorý mapoval život a dielo slovenských výtvarníkov, absolventov pražských škôl.

Celý projekt realizujú tri subjekty - D+Gallery, s ňou spriaznená galerijná spoločnosť Ivana Slovakia a Slovensko-český klub s podporou Ministerstva kultúry ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.

Pre Slovensko-český klub je táto kniha, rovnako ako celý výnimočný projekt "200 rokov slovenského výtvarného umenia", skvelým výsledkom osvedčenej spolupráce s D+Gallery, teda s vynikajúcimi profesionálmi, odborníkmi a nadšencami v jednom. Vlastne v dvoch. V dvoch vedúcich osobnostiach tejto galérie - PhDr. Jiřine Diváckej, CSc. a PhDr. Jozefovi Jankovskom. Výstava, rozdelená na dve fázy a realizovaná v rokoch 2005 a 2006, ašpiruje vo svojom celku na označenie najväčšia prezentácia slovenského výtvarného umenia v Prahe od roku 1948.

Spolupráca Slovensko-českého klubu s D+Gallery je mnohoročná a široká. Týka sa prípravy výstav na Dňoch slovenskej kultúry či už v domovských priestoroch galérie v Prahe 7, alebo v Českých Budějoviciach, Moravskej Třebovej, Tábore či inde. Priniesla aj množstvo jednorazových výstav na rôznych miestach, za zmienku určite stojí napríklad Slovenské výtvarné leto v centrále Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Prahe. V neposlednom rade s dielami zapožičanými D+Gallery sa môžu stretnúť aj všetci naši hostia v priestoroch Slovensko-českého klubu, za čo nemôžeme byť našim priateľom dosť vďační. Pre mňa bola D+Gallery vždy značkou kvality.

Veríme, že táto spolupráca bude pokračovať a prinášať dotyky so slovenským umením čo najväčšiemu počtu záujemcov v Českej republike a vari i inde, keďže premýšľame aj o medzinárodných projektoch. I keby sa však nepodarilo nič iné, než táto kniha a s ňou spojený výstavný projekt, som si istý, že to stálo za to...

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah