Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
APRÍL 2002
Úvodník
CEZ HISTÓRIU K TOLERANCII
Dana Bakerová
HEREČKA S ABSOLÚTNYM SLUCHOM
Slovenský barytonista Martin Babjak
BLAHOŽELAL MU MAESTRO PAVAROTTI
Marína Čeretková-Gállová
PROZAIČKA Z PRIBINOVHO MESTA
Z cirkevných dejín
ČESKOSLOVENSKO A VATIKÁNSKA "VÝCHODNÁ" POLITIKA
S Jánom Fuzikom
NA HORÚCU TÉMU KRAJANSKÝCH PREUKAZOV
Janigov návrat do hôr
ČLOVEK ZVLÁDNE VIAC NEŽ SI MYSLÍ
Vladimír Skalský
JUBILEUM V TRYSKU
Wolfgang Kempelen
BRATISLAVSKÝ FAUST
Herečka, režisérka, scenáristka Marta Lachová
SEN O VYTÚŽENOM ŠŤASTÍ
Diana Tuyet-Lan Nguyen - Kosinová
Poetka s poetickým menom
Výnimočná monografia o Mikulášovi Galandovi
MALIAR DIAGRAMOV DUŠE
Nový slovník na Slovensku
Z NOVOHRADU DO PRAHY
Pražská pocta Františkovi Tugendliebovi
KEĎ HVIEZDY ĎAKUJÚ UČITEĽOVI
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová