Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
MAREC 2004
Úvodník
NIE ČEREŠNIČKA, ZMYSEL!
S virológom Alexandrom Sabóm
MATKOU KAŽDEJ CHRÍPKY JE VTÁČIA CHRÍPKA
Slovenské baníctvo
STÁVAJ HANZO HORE...
Piaty ročník festivalu
SLOVENČINA V BUDĚJOVICKÝCH ULICIACH
Herečka Božidara Turzonovová
POTREBUJEM, ABY MA NIEKTO POSKLADAL
Slovenské divadlo v Prahe
SLOVENSKÉ HERECTVO OPÄŤ ZAŽIARILO
Maliar Endre Nemes
CESTA Z PRAHY DO PRAHY
S fotografom Tiborom Huszárom
VŽDY SOM ROBIL TO, ČO MÁM RÁD
Moravský festival poézie
ČESKO-SLOVENSKÉ STRETÁVANIE
Novinár Tomáš Šponar
BYŤ SPRAVODAJCOM NA SLOVENSKU
Jozef Straus
SVETOVÝ MANAŽÉR Z VEĽKÝCH KAPUŠIAN
Herec Ondrej Kovaľ
PRIEVAN NA DOSKÁCH
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová