Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
MAREC 2002
Úvodník
HRANICE V ZRKADLE KOREŠPONDENCIE
Herečka Daniela Kolářová
VERÍM, ŽE TÁ PROFESIA MÁ ZMYSEL
S riaditeľom STV Košice Mariánom Kleisom
LEN TO DOTIAHNUŤ DO KONCA
České Budějovice po tretí raz
PRÍJEMNÉ SLOVENSKÉ DNI
Andrej Babiš
Podnikateľský inštinkt ho nikdy nesklamal
Herec vo funkciách Andy Hryc
STRATIL SOM DÔVERU K ĽAHKÝM RIEŠENIAM
Disciplinárna komisia a Alexander Károlyi
ČESKÝ FUTBAL V SLOVENSKOM TALÁRI
Režisér a spisovateľ Vladimír Kavčiak
V ČESKU MÁME VEĽKÉ TÉMY
Herečka Zuzana Kronerová v Prahe
JE TO PRE MŇA DOBRODRUŽSTVO
Miroslav Horníček a Igor Šebo
KLAUNOV KLAUN
Samuel Tešedík
AUTOR REÁLNYCH UTÓPIÍ
Kultúra
Dom zahraničných Slovákov ide ďalej
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová