SLOVENSKÉ DOTYKY
 

VEĽVYSLANCI ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SVETA

Čitatelia denníka Český a slovenský svet - s ktorým Slovenské dotyky spája vydavateľ, Slovensko-český klub a čiastočne aj personálne obsadenie redakcií - zvolili prvých dvoch veľvyslancov Českého a slovenského sveta, teda krajanov, ktorí najlepšie reprezentujú Česko a Slovensko v zahraničí. Týmito veľvyslancami sa stali režisér Miloš Forman a bývalý hokejista, dnes manažér Peter Šťastný. V roku 2002 volili čitatelia iba v priebehu troch mesiacov. Napriek tomu sa pôvodný počet desiatich kandidátov (päť Čechov a päť Slovákov) rozšíril vďaka tipom čitateľov na 33 nominantov, ktorí dostali spolu viac než tisíc hlasov.

Okrem víťazov dostali najviac hlasov v "českom svete" politička Madeleine Albrightová, hokejista Jaromír Jágr a spisovatelia Milan Kundera a Josef Škvorecký, v "slovenskom svete" zasa režisér Juraj Jakubisko, hokejista Miroslav Šatan, výtvarník Koloman Sokol a operná speváčka Gabriela Beňačková.

Víťazi budú naveky (ak sa dá o vekoch hovoriť v súvislosti s takým dynamickým a pominuteľným médiom ako je Internet) v Sieni slávy Českého a slovenského sveta. Pripravuje sa aj slávnostný akt odovzdania cien a poverovacích listín.

Súčasne sa 1. januára začal nový ročník volieb. Redakcia do nich nominovala najúspešnejších krajanov z predchádzajúceho ročníka, čitatelia môžu pridávať ďalších. Musia to byť verejne známe osobnosti, ktoré významným spôsobom prispievajú k propagácii Českej či Slovenskej republiky v zahraničí a ktoré súčasne v zahraničí žijú či žili.

Tentoraz sa budú voľby veľvyslancov Českého a slovenského sveta po prvý raz konať počas celého roka. Krajanských osobností, ktoré sa zásadným spôsobom zaslúžili o prestíž a blaho starej vlasti, ale aj celého ľudstva, je dosť a dosť na mnoho ročníkov dopredu...

(Autor je šéfredaktorom Č eského a slovenského sveta)

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah