SLOVENSKÉ DOTYKY
 

VÝROČIE IVANA HÁLKA

Ivan Hálek, český lekár a spisovateľ, syn básnika Vítězslava Hálka, svojou všestrannou činnosťou vskutku výrazne prispel k porozumeniu českého a slovenského národa. Už počas štúdia na lekárskej fakulte v Prahe sa stal členom slovenského študentského spolku Detvan. Od roku 1901 pracoval ako lekár na Kysuciach, v Čadci, Žiline a Bytčici. Do svojej starostlivosti o choré deti v Bytčici zahrnul na vtedajšie pomery neobvyklú starostlivosť aj o ich duševné zdravie, a to pomocou bábkového divadla. Svoju prácu lekára spájal s rozsiahlou osvetovou a publicistickou činnosťou. Roku 1905 prevzal lekársku prax po Dušanovi Makovickom a neskôr sa stal ministerským radcom. Bol jedným z hlavných organizátorov slovenského zdravotníctva po 1. svetovej vojne. V roku 1932 založil "Zemský spolok pre pečlivosť o slabomyseľných na Slovensku". Písal tiež dokumentárne štúdie o sociálnych, kultúrnych a zdravotných pomeroch na Slovensku.

Životu, práci a dielu Ivana Hálka sa budeme na stránkach nášho časopisu venovať v tomto roku rozsiahlejšie - sériu článkov sme napokon odštartovali už v tomto čísle. Okrem toho sa však Slovensko-český klub zapojí aj do akcií, ktoré k výročiu usporadúva Spoločnosť MUDr. Ivana Hálka na čele s našim spolupracovníkom MUDr. Jurajom Szántó. Klub sa bude podieľať na organizácii besied o tejto významnej osobnosti, prednáškach o jeho živote a diele, na vydaní lektorských materiálov i reprezentačnej brožúry s článkami I. Hálka, na spomienkových akciách v zdravotníckych školách, ako i na výstave v Pedagogickom múzeu J. A. Komenského v Prahe. V novembri by mali oslavy vyvrcholiť slávnostnou akadémiou k výročiu a položením vencov na Hálkov hrob. Sme presvedčení, že osobnosť Ivana Hálka, o ktorej stále nie je verejnosť práve najlepšie informovaná, si zaslúži dôstojné uctenie a veríme, že sa to všetkým organizátorom podarí.

(nv)


Zpět na obsah