SLOVENSKÉ DOTYKY
 

DNI DOMINIKA TATARKU

Pražské návraty

Na začiatku novembra patrili tri dni v pražskom Slovenskom inštitúte Dominikovi Tatarkovi. Na programe venovanom tomuto významnému slovenskému autorovi sa podieľalo aj Veľvyslanectvo SR v ČR, Slovensko-český klub, Slovenská národná knižnica Martin a Klub slovenskej kultúry.

Slávnostný úvod patril monodramatickej koláži textov Dominika Tatarku s názvom "Dojímate ma veľmi...", ktorý pôsobivo predniesol člen Slovenského komorného divadla v Martine Ján Kožuch. Monodráma bola o to efektnejšia, že aj keď jej okolnosti priveľmi nepriali a Slovenský inštitút postihol výpadok elektrického prúdu, dokázala pri blikotavom svite sviečok navodiť nevšednú a intenzívnu atmosféru.

Druhý deň sa návštevníci Galérie Slovenského inštitútu mali možnosť zúčastniť vernisáže výstavy nazvanej "Slovenské cesty k slobode Dominika Tatarku". Tá sa nielen že konala pod záštitou prezidenta Václava Havla, ale osobne túto výstavu aj otváral. Veď Dominik Tatarka bol jedným z mála slovenských intelektuálov, ktorí udržiavali kontakty s českou opozíciou a tiež signoval už pri jeho vzniku vyhlásenie Charta 77. Bol osobný priateľ Václava Havla a každý návštevník výstavy sa o tom mohol presvedčiť aj z dobových fotografií, na ktorých boli obaja zachytení neraz i v nekonvenčných a neoficiálnych situáciách... V Prahe sa Tatarka stretával i s množstvom ďalších disidentov. Veľmi pútavo o svojom osobnom vzťahu s Dominikom Tatarkom rozprával aj veľvyslanec SR v Prahe Ladislav Ballek, ktorý sa i s priateľmi neraz pokúšal prenasledovanému spisovateľovi podať pomocnú ruku.

Manažér výstavy Peter Cabadaj k nej okrem iného povedal: "Napriek všetkým rizikám spojeným s Tatarkovým fluidom ponúkame výstavu, ktorá v mnohom ozrejmuje, osvetľuje a najmä pripomína jeho nezastupiteľný vklad do súradníc modernej slovenskej kultúry a občianskej spoločnosti. Tento vklad má svoj osobitný význam najmä teraz, pretože s menom Dominika Tatarku sa bude, aspoň v mojom ponímaní, vždy spájať prirodzené slovenské prepojenie s európskou kultúrou a civilizáciou. Bol to ˘Europér˘ so všetkým, čo k obsahu tohto pojmu v 20. storočí prislúchalo. Vlastné omyly a prešľapy nevynímajúc."

Tretí deň bol venovaný študentom - "Dominik Tatarka: Medzi Prahou, Parížom a Bratislavou", tak sa volalo dramatizované čítanie a beseda pre študentov stredných škôl, koncept ktorej pripravil dr. Zdeněk Eis.

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah