SLOVENSKÉ DOTYKY
 

ZELENÁ PROFESIONÁLNEJ ARMÁDE

S ministrom obrany SR Jurajom Liškom

Základná vojenská služba odišla do minulosti. Väčšina mladých chlapcov si asi povie pánboh zaplať. Postarší muži však s hrdosťou spomínajú na časy, keď slúžili odšikovaní niekde v západných Čechách a plnili "bojové" úlohy armády začlenenej do Varšavskej zmluvy. Mladší sa len ironicky usmievajú, a to najmä tí, ktorí slúžili po roku 1989. Vynoria sa im spomienky na časy nedostatku a aj po rokoch sa budú smiať nad tým, že ako tankisti si za celú vojnu vystrelili možno dvakrát. To všetko je už preč a pred ministrom obrany SR Jurajom Liškom stojí úloha vybudovať flexibilnú, plne profesionálnu armádu.

Aké to je vstúpiť do dejín ako minister, ktorý zastavil povolávanie brancov na vojenskú službu?

Tak toto mi vážne neprišlo na um, že vstupujem do dejín. Bol som naozaj veľmi rád, že som to mohol vyhlásiť, aj keď som si vedomý, že tým muži niečo strácajú. Nie všetko, čo sme zažili na základnej vojenskej službe, bolo len zlé, ale chápem aj to, že vyše deväťdesiat percent mladých mužov nechce ísť na základnú vojenskú službu. Myslím si však, že služba dávala chlapcom možnosť dospieť, a to teraz hovorím v tom pozitívnom zmysle, nemyslím na šikanovanie a na problémy, ktoré ho sprevádzali. Som však presvedčený, že z hľadiska našich potrieb je lepšia a efektívnejšia profesionálna cesta. Kto bude mať záujem byť v ozbrojených silách, môže sa realizovať ako profesionálny vojak.

Koľko vojakov bude naša profesionálna armáda potrebovať?

Presné počty pripravovali odborníci, ktorí sa snažili vyčísliť, koľko vojakov potrebujeme. Bude to niekde medzi osemnásť- až dvadsaťtisíc profesionálov. Obmieňanie bude úplne prirodzené, pretože kontrakty v ozbrojených silách sú od troch do dvadsať rokov. Potrebujeme vojakov, ktorí sú nielen duševne, ale aj fyzicky dobre pripravení. Preto staviame najmä na mladých ľuďoch, priemerný vek by sa mal pohybovať medzi tridsať až tridsaťpäť rokov.

Robíte nábor mladých ľudí, aby vstúpili do armády. Aké sú pre nich pripravené výhody?

Som presvedčený, že kto nechce vstúpiť do profesionálnych ozbrojených síl, tak ten do nich nevstúpi. No ten, kto chce, potom zvažuje, čo všetko tým získa. Až tu zohrávajú úlohu ponúkané benefity, ale aj platové zaradenie, počnúc nástupom. Bez ohľadu na to, či má mladý človek základné vzdelanie, alebo maturitu, predstavuje jeho nástupný plat v ozbrojených silách približne priemernú mzdu v národnom hospodárstve, čiže u nás si zarobí 15 až 17 tisíc korún, k tomu má nárok aj na náborový príspevok do výšky 300 tisíc korún. Mladý chlapec alebo dievča, ktorí k nám nastúpia po absolvovaní vysokej školy, môžu rátať s minimálnym platom 25 tisíc korún.

Veľkým problémom mladých ľudí je najmä bytová otázka. Pomôžete svojim vojakom aj v tomto smere?

Nie, nepomôžeme. V tom je povedané skoro všetko. Neplánujeme stavať nové byty. Do parlamentu som predložil návrh zákona, aby vojaci, ktorí odchádzajú zo služby, vracali byty, ktoré im boli pridelené. Chceme, aby byty ostali len tým vojakom, ktorí nebudú môcť ostať v ozbrojených silách z dôvodu pracovného úrazu alebo iných zdravotných problémov. Všetci ostatní ich budú musieť vrátiť. Niekoľko bytov teda budeme mať, ale vojakov je oveľa viac, a preto v novom zákone navrhujeme takzvaný príspevok na bývanie. Bude ho poberať asi polovica príslušníkov ozbrojených síl a bude predstavovať približne 6 500 korún mesačne okrem platu. V armáde je to tak - dnes vám poviem, že mám pre vás miesto v Košiciach a o mesiac v Lučenci. Vojak sa potom aj s rodinou musí sťahovať. Verím, že tieto financie sú dostatočné, aby to kompenzovali.

Veľmi dobre je honorovaná účasť vojaka v zahraničných misiách. Ako vysoké sú tu odmeny?

Nehovorme o odmenách, tak ako ich väčšina pozná v bežnom civilnom živote. Zárobok je tu rozdielny, nie každá misia má rovnaké príjmy, to závisí aj od teritória a od obtiažnosti úlohy. Pohybuje sa to približne od tisíc do päťtisíc dolárov mesačne mimo základného platu vojaka.

Koľko trvá výcvik vojaka, kým je zapojený do plnenia konkrétnej úlohy v rámci armády?

Pokiaľ bude vojakom vo funkcii šoféra a má vodičský preukaz skupiny C, zaučenie bude veľmi krátke. Pokiaľ však chce robiť ako špecialista, napríklad chemik, kurzy a príprava sa pohybujú od troch mesiacov až do jedného roka. Je to teda veľmi individuálne a všetko závisí od náročnosti úlohy, ktorú by mal vojak plniť.

Bránili by ste svojmu synovi vstúpiť do našej armády, alebo naopak, odporučili by ste mu to?

Môj syn bude mať dvadsať rokov a až teraz končí štvrtý ročník strednej školy, pretože jeden ročník robil dva roky. Niežeby prepadol, ale rok bol v Kanade, kde hral hokej v juniorskej lige, teraz je už hráčom Dukly Trenčín, má teda individuálny študijný plán. Sami viete, že dvadsaťročnému chalanovi je asi ťažké niečo zakázať. Ale neodhováral by som ho. Pravdivo by som mu vymenoval všetky výhody a nevýhody, ktoré služba v ozbrojených silách so sebou prináša.

O výhodách sme už počuli, aké sú teda nevýhody služby v armáde?

Je to náročná profesia a podobne ako lekári, ktorí chodia do služby v sobotu či v nedeľu, musí tak robiť aj profesionálny vojak. V ozbrojených silách jednoducho existuje rozkaz. Keď vám poviem, že o dva týždne idete do misie a budete tam pôsobiť pol roka, musíte poslúchnuť, lebo máte podpísanú umluvu. Toto pravidlo musí v armáde existovať aj naďalej. Neospravedlní vás, že sa vám včera narodilo dieťa alebo niečo podobné. Jednoducho musíte ísť, musíte s takýmto rizikom rátať. Niekoľkokrát sa budete musieť sťahovať, vaše deti budú musieť ísť do novej školy a manželka si hľadať novú prácu... To všetko sú nepochybne negatíva.

Myslíte si teda, že pre mladého človeka je dobrý štart do života, keď sa rozhodne vstúpiť do armády?

Myslím si, že pre toho, kto cíti, že by sa na službu hodil, že má k nej vzťah, ozbrojené sily dokážu zabezpečiť, aby mohol dobre vykonávať svoju službu. Financie tiež považujem za veľmi dobrý motív na štart do života pre mladého človeka.

JURAJ MARTINY


Zpět na obsah