SLOVENSKÉ DOTYKY
 

VIANOČNÉ ČAROVANIE

Tradície našich predkov

S vianočnými sviatkami je odpradávna spojené čarovanie. Uchovali sa v nich zvyky dávnych predkov, spojené so slávením zimného slnovratu. Veštilo sa o úrode, budúcnosti, zdraví, láske, manželstve a deťoch. Niektoré kúzelnícke a veštecké spôsoby, ktoré v stredoveku priviedli nejednu babku bylinkárku pred inkvizičný súd a následne na hranicu, sa časom premenili na spoločenskú zábavu, oživujúci Štedrý večer.

KÚZELNÁ PEC

Pec bola základom každej poriadnej vidieckej chalupy. Na Vianoce bol s pecou spojený rad magických úkonov a povier. Po štedrovečernej večeri k nej potme chodili dievčatá. Keď v nej zazreli iskru, znamenalo to nebezpečenstvo požiaru pre dom či hospodárstvo. Ak počula modliaci sa hlas, bolo to znamenie, že do roka zomrie. Ak počula z pece hudbu, čakala ju cez rok zábava.

TAJOMSTVO VODNEJ HLADINY

O polnoci na Štedrý deň sa odvážlivci môžu pokúsiť prostredníctvom vodnej hladiny poodhaliť rúško budúcnosti. Stačí iba v okamihu, keď začnú zvoniť polnočné zvony, vysekať do ľadu na rybníku či jazierku otvor a zahľadieť sa do vody. Na hladine by sa mali objaviť najdôležitejšie udalosti z vášho doterajšieho života. S posledným úderom zvonov sa na okamih objaví obraz budúcnosti.

LOĎKY

Hádam najobľúbenejšou štedrovečernou zábavou bolo odpradávna púšťanie lodiek, zhotovených z orechovej škrupiny a malej sviečky. Výroba loďky je jednoduchá. Stačí rozpoliť orech, vydlabať jadro a do očistenej škrupinky upevniť zvyšnú časť sviečky získanú v kostole pri rannej omši 24. decembra. Je veľmi dôležité, aby si svoju sviečku každý zhotovil sám. Potom môžte loďke bez strachu položiť otázku týkajúcu sa podnikania, zamestnania, lásky, rodiny, študijných úspechov a podobne. Môžte položiť iba jednu jasne formulovanú otázku, a to v okamihu, keď budete v loďke zapalovať sviečku a púšťať ju na vodu.

A čo loďky prezradia?

Loďka zostala na brehu - v budúcom roku vás nečakajú žiadne zmeny, všetko zostane po starom.
Loďka sa okamžite potopí - celá snaha zlepšiť svoju situáciu bude márna.
Loďka sa potopí až po chvíli - vlastnou neuváženosťou, zhodou okolností či náhod sa vaše snaženie napriek dobrému začiatku minie účinkom.
Loďka pláva bok po boku s inou lodičkou - láska a priateľstvo, tiež výhodná obchodná spolupráca. Čím skôr sa boky lodiek dotknú, tým rýchlejšie nájdu ich majitelia k sebe cestu a čím dlhšie spolu loďky plávajú, tým pevnejší bude ich vzťah. Vo vzťahu bude dominovať ten, koho loďka pláva prvá. Ak sú loďky vyrovnané, očakávajte harmonické priateľstvo.
Rodinný kruh - pokiaľ sa všetky loďky zomknú a vytvoria kruh, znamená to bezproblémové spolužitie a vzájomné priateľstvo, úctu a toleranciu.
Loďka uprostred ostatných - jej majiteľ potrebuje ochranu a pomoc, je veľmi zraniteľný a citlivý. O vzťahoch medzi členmi rodiny usudzujeme podľa vzdialeností, aké medzi sebou tvoria ich loďky. Čím je vzdialenosť medzi nimi väčšia, tým chladnejšie sú vzťahy medzi ich majiteľmi a naopak.
Jedna z lodiek zostane mimo rodinného kruhu - jej majiteľ v budúcom roku rodinu opustí.
Loďka sama dopláva k druhému brehu - bez cudzej pomoci získate, po čom túžite.
Loďka sa točí v kruhu - nerozhodnosť, prešľapovanie na mieste. Ujasnite si, čo vlastne od života chcete.
Loďka potopí inú loďku či loďky - majiteľ "agresívnej" loďky je rozhodnutý uskutočniť svoje plány za každú cenu. V prípade, že ide o loďky manželov či milencov, znamená to hádku, rozchod, vážnu kolíziu v partnerských vzťahoch. Ak ide o loďky súrodencov, agresor sa cíti byť odstrčený a zanedbávaný a žiarli preto na svojho súrodenca.
Váhavá loďka - loďka sa dlhší čas drží pri brehu, ale potom vypláva a dosiahne protiľahlý breh. To znamená, že po počiatočnom citovom zmätku dospejete k správnemu rozhodnutiu a uskutočníte svoj sen.
Loďka naberie vodu, ale dorazí k protiľahlému brehu - svoj zámer uskutočníte s odretými ušami.
Loďka mení partnera - loďka sa vždy na okamih pripojí k inej, aby ju hneď opustila a vyhľadala novú spoločnosť. To znamená, že v nadchádzajúcom roku budete usilovne hľadať sami seba, ujasňovať si svoje plány, túžby a sexuálnu orientáciu.
Zhasnutá sviečka - ak sviečka zhasne v okamihu, keď vyslovíte svoju otázku, ste neúprimní k sebe i k ostatným.
Sviečka pohasne, loďka sa síce nepotopí, ale zostane v prístave - v skutočnosti je vám záležitosť, na ktorú ste sa pýtali, ľahostajná.
Loďka doplávajúca k protiľahlému brehu so zhasnutou sviečkou - za dosiahnutie cieľa zaplatíte príliš vysokú cenu. Zvážte ešte raz, či skutočne stojí za to oňho tak usilovať.
Loďka sa pripojí k inej a tá zhasne sviečku - svojím správaním sa zapríčiníte stratu lásky milovaného človeka, tiež odmietnutie prosby.

Podľa ľudovej povery by sa loďky nemali schovávať do budúcich Vianoc. Ak sa spália cez posledný vianočný sviatok, umocní sa vraj kladné pôsobenie veštby a oslabia jej možné negatívne účinky.

LIATIE OLOVA

Do kovovej nádobky s drevenou rukoväťou dajte rybárske olovo a roztavte ho nad plameňom sviečky. Keď je kov roztavený, môžete prikročiť k liatiu. Do kovovej alebo drevenej nádoby dajte studenú vodu a kov do nej opatrne lejte. Pozor, roztavené olovo nesmieme liať z výšky! Naberačku s olovom dajte čo najbližšie k vodnej hladine a až potom odlievajte jej obsah do vody. Asi po piatich minútach olovo stuhne a vy budete môcť odliate kúsky vyložiť a začať s veštením.

Výklad základných tvarov odliatkov:

Čiary: rovné - spokojný život; vlnité (kľučky) - nejasnosti, zmätky, cestovanie na vzdialenosti odpovedajúce diaľke jednotlivých úsekov čiar, duševné zmätky; polkruh - falošný priateľ, zrada, rozchod s milovaným človekom.
Kruhy: jeden uzavretý - finančný zisk, dedičstvo, dar, úspešná špekulácia; kruh porušený - tím väčšie sklamanie, čím väčšie množstvo rušivých prvkov, chatrné zdravie, neutešená finančná situácie; viac zreteľne sa črtajúcich kruhov - šťastie, blahobyt, veľa detí; dva kruhy - svadba; viac porušených kruhov - nič dobrého na vás v nabližšej budúcnosti nečaká; dva porušené kruhy - rozchod s milovaným človekom, zrušenie zásnub nebo svadby. Toho, komu sa podarí odliať kruh, a pri vyberaní z vody ho zlomí, čaká smrť alebo sedem rokov smoly a nezhôd.
Štvorce: pravidelný - harmonický život v súlade s ľuďmi i prírodou; prerušovaný - cesta k úspechu nie je ľahká; niekoľko štvorcov - veľké rozdelenie síl a malá sústredenosť môže zabrzdiť vaše plány.
Trojuholníky: pravidelný - nečakané šťastie v podnikaní; nepravidelný - neistota, strata zaistenej existencie.
Kríže: jeden kríž - smrť priateľa alebo príbuzného; dva kríže - zaistená staroba; veľa krížov - zmysel pre okultizmus a nekromantiu; malý lesklý krížik - smrť dieťaťa.
Mriežky: husté - väzenie alebo dlhé odlúčenie; riedke - navštívte urýchlene zubára.
Zvieratá: cicavce - pomáhaj slabším a potrebnejším a budeš odmenený; tiež starosti. Vtáci - duša je cestou ku spaseniu, tiež dôležitý list či správa. Ryby - mlčanie je tvoja spása. Plazy - nepriateľstvo, zrada, úskoky. Hadi - pokušenie, ale i múdrosť nabitá skúsenosťami.
Hviezdy - obecne znamenajú všetko dobré, zdar v každom konaní, cestu k duchovnému poznaniu.
Stromy - dlhá životná cesta: s bohatými konármi alebo rozkvitnuté - čaká vás skvelá budúcnosť; polámané - choroba; ihličnany - fyzická smrť alebo duševná choroba.
Kry - malý finančný zisk alebo dedičstvo s prekážkami.
Človek - ži svoj život tak, aby si sa zaň nemusel hanbiť, veľká zodpovednosť.
Srdce: dve srdcia - milenecký vzťah; jedno veľké a jedno alebo niekoľko menších - láska k deťom, tiež starosti; prerušované - vzťah založený na fyzickej príťažlivosti bez splynutia duší.

(re)


Zpět na obsah