SLOVENSKÉ DOTYKY
 

Benátsky pavilón naďalej česko-slovenský

Výstavný pavilón v talianskych Benátkach, ktorý slúži každé dva roky ako priestor na prezentáciu v rámci Benátskeho bienále, zostane naďalej česko-slovenský. Aj v ďalších rokoch sa tam bude vystavovať české a slovenské výtvarné umenie. Vyplýva to z dohody o vzájomnom užívaní, ktorú v posledný októbrový deň podpísali ministri kultúry ČR a SR Pavel Dostál a Rudolf Chmel. "Je to, myslím, jednoducho rozumné riešenie," povedal krátko po podpise dohody v priestoroch Veľvyslanectva SR v ČR Rudolf Chmel. Aj podľa Pavla Dostála je to správne riešenie, ktoré zodpovedá vzájomnej blízkosti a tradičnému kontaktu oboch národných kultúr. Spoluvlastnícke práva budú vykonávané v pomere 2:1, teda rovnako, ako bol rozdelený spoločný majetok bývalej federácie v zahraničí.

V súčasnosti je v pavilóne prezentovaná architektonická tvorba v rámci 8. medzinárodnej výstavy architektúry. Neveľkú výstavnú sieň navrhol architekt Otakar Novotný. Postavili ju v benátskych záhradách Giardini di Castello v roku 1924 na pozemku, ktorý si Československo prenajalo od Talianska. V súčasnosti platí zmluva o prenájme, uzatvorená na obdobie od januára 1992 do decembra 2011. Prenájom je symbolický - 40 tisíc talianskych lír, teda asi 600 Kč. Devízou pavilónu je jeho poloha. Stojí totiž v susedstve výstavných priestorov Francúzska, USA a Škandinávie. Napokon, práve škandinávske štáty sa dohodli na podobnom modele spoločného pavilónu.

(lw)


Zpět na obsah