SLOVENSKÉ DOTYKY
 

ČESKÁ TELEVÍZIA A SLOVÁCI

Mozaika názorov

Viackrát sa už Slovenské dotyky zaoberali deficitom slovenčiny a slovenských reálií v Českej televízii. Tým, že neexistuje program o česko-slovenských vzťahoch, že sa vôbec neinformuje o živote veľkej slovenskej komunity v ČR. Napriek tomu, že by to bolo zaujímavé aj pre väčšinového diváka a že povinnosť venovať sa tejto problematike vyplýva ČT zo zákona. V minulom čísle Slovenských dotykov sa nad tým zamýšľala predsedníčka Slovensko-českého klubu a šéfredaktorka časopisu Naďa Vokušová. Rozhodli sme sa priniesť aj širšie sprektrum názorov, ako zazneli v článku pražského redaktora Tlačovej agentúry SR Bohdana Kopčáka, ktorý vyšiel v SME, ale aj v diskusii, ktorá sa okolo neho rozvinula na internetovom serveri www.sme.sk...

SME: Slováci čakajú na svoju reláciu v ČT zatiaľ márne

V päťminútovom bloku sa českým divákom na severe Moravy prihovorila Česká televízia po prvýkrát v poľskom jazyku. Štúdio ČT Ostrava bude vysielať v poľštine s českými titulkami v rámci regionálneho večerníka Report vždy vo štvrtok večer. Na príprave bloku pre 50-tisícovú poľskú menšinu sa budú podieľať novinári z poľských médií.

Slovenská vyše 300-tisícová menšina v ČR ale na slovenské vysielanie v ČT zatiaľ čaká márne. A to aj napriek tomu, že zákon o ČT s vysielaním pre národnostné menšiny v ČR jednoznačne ráta a vysielanie pre menšiny podporuje aj Rada ČT.

"O to, čo sa podarilo Poliakom, sa slovenská menšina snaží už dlho," reagoval tajomník Klubu slovenskej kultúry v Prahe Vlado Štancel. Na vine je nielen určitá nejednotnosť predstaviteľov slovenskej menšiny, ale aj neochota zo strany ČT. V Českom rozhlase totiž rôzne relácie pre národnostné menšiny existujú. Reláciu pre slovenskú menšinu vysiela aj Český rozhlas 1 - Radiožurnál. "Považujem to za veľmi nešťastné. Česká televízia ako verejnoprávne médium v tomto smere málo vychádza národnostným menšinám v ústrety. Trvá to už roky. Nie je tam dostatočná vôľa," dodal.

S týmto názorom sa stotožňuje aj podpredseda Slovensko-českého klubu Vladimír Skalský. "Dlhodobo za to Českú televíziu kritizujeme," povedal.

Skalský ale upozorňuje aj na to, že slovenčinu v ČT už takmer nepočuť: "Po rozdelení sa z ČT slovenčina vytratila razantne a zbytočne. Slovenčina bola úmyselne vytláčaná, že tam nepatrí. Aj preto sa dnes vytráca dvojjazyčnosť."

Poľské vysielanie štúdia ČT v Ostrave vnímajú slovenské spolky ako prvú lastovičku a nádej, že raz vznikne v ČT aj relácia pre Slovákov. "Vítame, že vzniká vysielanie pre poľskú menšinu v Ostrave. Je to prísľub, že raz bude vysielanie aj pre slovenskú menšinu," podotkol podpredseda Slovensko-českého klubu.

V ČT existuje relácia pre Rómov a po vzniku regionálnej relácie pre poľskú menšinu vedenie ČT o žiadnej ďalšej relácii pre minority zatiaľ neuvažuje. Vyplýva to z výrokov šéfa spravodajstva ČT Zdeňka Šámala pre internetový server iDnes.

"O žiadnych ďalších podobných projektoch pre menšiny neviem. Teraz nič neplánujeme," uviedol podľa iDnes Šámal. Podrobnejšie vyjadrenie šéfa spravodajstva sa pre jeho zaneprázdnenosť nepodarilo získať.

Ostravské štúdio ČT je v tejto oblasti priekopníkom. Hovorkyňa ostravského štúdia Jolanda Pilařová potvrdila, že v Ostrave vznikol pilotný diel Magazínu pre národnostné menšiny. Podľa predstáv regionálnej pobočky ČT by 20-minútový magazín bol moderovaný v češtine a vysielal by sa raz týždenne z Prahy celoplošne.

"Je to návrh televízneho štúdia Ostrava. Magazín by sa pripravoval z Ostravy tematicky pre celú republiku," spresnila hovorkyňa ostravského štúdia. Projekt ale zatiaľ nebol schválený.

"Je lepšie niečo než vôbec nič," reagoval na projekt národnostného magazínu z Ostravy tajomník Klubu slovenskej kultúry Vlado Štancel.


Z reakcií na www.sme.sk:

Mám dosť priateľov Čechov a preto viem, že mnoho Čechov má k Slovákom normálny vzťah. Ale takisto viem, že existuje určitý fenomén medzi mnohými ďalšími Čechmi, a to akési povedomie určitej nadradenosti českého národa nad slovenským, ktorý sa prejavoval od počiatku československej štátnosti a ktorý vyvolával na slovenskej strane protireakciu. Tá sa odsudzovala, prvotný popud k nej však už, samozrejme, nie. Že tento jav pretrváva, dokladá aj skutočnosť uvádzaná v článku. K tomu sa pridružuje aj šok a hnev nad tým, že sa Slováci opovážili dožadovať sa rovnoprávnosti a samostatnosti, čo je doteraz považované za prejav "hlbokého nevďaku". Len som myslel, že za tých 10 rokov by to tých ľudí už mohlo prejsť, už mohli "dospieť". Pre iné národnosti sa vôľa spolupracovať našla, Slovákom to treba dať vyžrať. Som rád, že na Slovensku napriek tomu česká kultúra a reč stále nachádzajú odozvu a priaznivcov.

Radikál

Česi môžu byť radi, že sa zbavili primitívov, načo by im mali vysielať v TV ??

Miro

Tak radikálně bych to neviděl. To, že vymizela slovenština z českých televizí, a řekněme i z rozhlasových stanic (čest výjimkám-většinou však pouze písničkovým) je samozřejmě chybou. Ale asi to nikomu nechybí. Jazyky jsou si tak podobné... Na závěr malou otázečku - na Slovensku je v televizi nebo rozhlase vysílání v češtině? To není provokace, jen skutečně

dotaz. Čech

Slovenská televízia vysiela reprízu Událostí z ČT každý večer.

chruňo

ČT vysílá zase reprízu zpravodajství STV, ale ráno.

Pavel7776

Slovenské televízne stanice sú plné českých programov a dabingov, dokonca aj Český magazín pre menšinu STV vysiela. Aspoň v niečom je to na Slovensku lepšie než v Česku.

Anonymus

Žiadne vysielanie!!! Konečne to začína vyzerať sľubne, že totiž Česi celkom prestanú slovenčine rozumieť, a my, českí Slováci sa tu budeme môcť - odhadujem tak do piatich rokov - pohodlne živiť ako prekladatelia. Som kategoricky proti dvojjazyčnosti a zbližovaniu! Žiadne vysielanie! Českí Slováci, bráňme sa!

Pražský Slovák

BOHDAN KOPČÁK


Zpět na obsah