SLOVENSKÉ DOTYKY
 

VYŠE DVADSAŤ ROKOV BEZ DCÉRY

Slovenský spevák Eugen Šváb

Pred pár rokmi Ivan Krajíček v populárnej televíznej relácii REPETE zahlásil: "A teraz vám zaspieva slovenský spevák, ktorého ste nevideli a nepočuli vyše dvoch desaťročí... Prichádza Eugen Šváb!"

Sálou sa rozľahol potlesk, mnohí prítomní sa ešte pamätali na košického speváka a hudobníka Eugena Švába.

Na javisku sa zjavil starší belovlasý a bielofúzy muž. Pohyboval sa však ľahko a svižne ako mládenec. A ako spieval! Publikum ho odmenilo dlhotrvajúcim potleskom, viacerí diváci vstali. Nie z úcty k jeho šedinám, ale k speváckemu výkonu pri interpretácii piesne Čas ruží a vína. Niektorí zrejme poznali aj jeho osud.

Dcéra Iveta musela zostať doma

Eugen Šváb nemal ľahký život.

Košičania ho poznali ako výborného hráča na bicích nástrojoch už počas jeho štúdia v päťdesiatych rokoch. Neskôr sa vryl do pamäti poslucháčov rozhlasu a televíznych divákov ako spevák.

Po auguste smutného roku 1968, keď v našich mestách boli tanky cudzieho štátu, sa však po ňom akoby zľahla zem.

Odišiel do Fínska a rok sa tam živil hudbou.

Boli to ťažké mesiace, veď manželka s dvoma dcérami zostala v Košiciach. Až po dlhom čase dovolili pani Švábovej navštíviť manžela, no iba s jednou dcérou. Staršia musela zostať v Košiciach u starých rodičov - ako rukojemníčka, hoci Eugena Švába do zahraničia vyslal Slovkoncert. Rodina sa rozdelila.

Rodičia sa s "košickou" dcérou stretli až po mnohých rokoch v Maďarsku. V Košiciach až vtedy, keď už bola dospelá a vydatá, lebo ani nemecký Červený kríž im nevedel pomôcť.

Nemal príležitosť spievať

Celé tie dlhé roky - vyše dve desaťročia - si Eugen Šváb pred publikom ani raz nezaspieval. Nemal príležitosť. V emigrácii sa spevákom a básnikom nežije dobre... S manželkou Magdalénou a mladšou dcérkou usadil v Nemeckej spolkovej republike.

Eugen Šváb nemal čas spievať, musel sa starať o rodinu, potrebovali byt... Denne pracoval desť až dvanásť hodín.

Zamestnal sa vo vývojovom stredisku Fordových závodoch v Kolíne na Rýnom ako konštruktér, veď absolvoval Vyššiu priemyselnú školu strojnícku v Košiciach. Zaoberal sa predovšetkým bezstupňovými prevodovkami, schválili mu jedenásť vynálezov, niektoré z nich sa uplatnili aj v USA.

CD platňa sa volá "V rytme spomienok"

Od novembra 1989 manželia Švábovci často cestujú do Košíc za dcérou a vnúčatami. No už po dvoch-troch dňoch im volá vnuk z Kolína nad Rýnom. A keď sú uňho, volajú ich k sebe zasa vnuci z Košíc...

- A tak časť dôchodku miniem na benzín a iné výdavky spojené s cestovaním, - povedal mi Eugen Šváb. Manželka ho doplnila: - Zavše cestujeme i lietadlom, lebo vnuci sú nedočkaví... Do Košíc chodí Eugen Šváb veľmi rád.

- Po vyše dvoch desaťročiach som vystúpil ako hosť aj na súťaži Košický zlatý poklad. Potlesk ma veľmi potešil...

Pred časom vyšla Eugenovi Švábovi CD platňa s názvom V rytme spomienok. Jeho vydavatelia boli prekvapení veľkým záujmom. Dôvod je jednoduchý: Eugena Švába si poslucháči dobre pamätajú a majú radi aj po desaťročiach...

MILAN VÁROŠ


Zpět na obsah