SLOVENSKÉ DOTYKY
 

NA VLNÁCH ÉTERU TRADICIONALIZMUS AJ NOVÁTORSTVO

Dni slovenskej kultúry

Stalo sa v Českom rozhlase už peknou tradíciou, že sa raz do roka, obyčajne v prvej polovici novembra, zintenzívni jeho pozornosť voči slovenskej kultúre a v rámci Dní slovenskej kultúry vysiela stanica Vltava celé priehrštie programov nám blízkej proveniencie. Niežeby inokedy slovo z dielne slovenského tvorcu či hudba z dielne slovenského skladateľa nezazneli. Deje sa to viackrát v roku a Český rozhlas ide medzi elektronickými médiami v Čechách cestou príkladnou.

V týždni, čo je teraz pred nami (a u niektorých programov s presahom do ďalšieho), sa však pozornosť slovenskej tvorbe zintenzívni. Každý deň napríklad bude zastúpená slovenská literatúra, niekedy v origináli, inokedy v českých prekladoch. Najväčším projektom je zrejme čítanie na pokračovanie z románu Jozefa Cígera Hronského "Jozef Mak" (v českom preklade "Člověk milión"). Šestnásť čítaní z tohto románu v preklade Emila Charousa zveril režisér Vlado Rusko Janovi Vlasákovi. Slovenskej literatúre budú venované aj dvoje schôdzok s literatúrou. 2. novembra predstaví brnenská poetka Věra Rosí pod názvom Slovenská nová vlna dianie v súčasnej slovenskej básnickej tvorbe. 9. novembra potom bratislavská redaktorka Jana Hevešiová zavedie poslucháčov na návštevu k Oľge Feldekovej. Program je z dielne Slovenského rozhlasu a má názov Žena bez muža.

Ďalším programom prevzatým z Bratislavy bude poviedka Jozefa Girovského Zmok (15.11.) Týždeň predtým (8.11) si vypočujeme poviedku takisto súčasného slovenského autora Pavla Rankova Termínovaný vklad. Aj dopoludňajší cyklus esejí Písané kurzívou bude vyhradený slovenským autorom. Budú to prekladateľ a teoretik literatúry Blahoslav Hečko, biológ Gustáv Murín, psychiater Ivan Žuch, sociológ Ivan Požgai a hudobník Marián Varga. O tom, kedy a aké tituly z ďalších žánrov, ako sú rozhlasové hry, prípadne vážna hudba, sa dozviete z následného prehľadu. Veríme, že si prídete na svoje, vy, ktorí ste sa neodklonili od rozhlasu, a tak nezostáva než zaželať vám: príjemné počúvanie! A ak budete mať nutkanie vysloviť slová chvály (či hany) na niektorý z programov, môžete tak urobiť na adresu Českého rozhlasu alebo aj k nám do Slovenských dotykov. Radi poznáme váš názor a promptne ich od ovzdáme ďalej.

JARMILA WANKEOVÁ


Zpět na obsah