SLOVENSKÉ DOTYKY
 

KROMĚŘÍŽ PLNÝ NITRY

Dni slovenskej kultúry

Jeseň patrila v Kroměříži Nitre, teda mestu, s ktorým Kroměříž spája staroslávna história a nádherné pamiatky, ale tiež partnerská zmluva. A práve tá sa pri príležitosti tridsiateho výročia jej podpísania slávnostne predlžovala. Pri tejto príležitosti sa konaly Dni Nitry v Kroměříži, jedno ohnivko z reťaze cyklu festivalov Dni slovenskej kultúry v Českej republike, koordinovaného Slovensko-českým klubom. Táto prehliadka však bola predovšetkým zásluhou kromeřížskej radnice a novozaloženého Združenia priateľov Slovenska v Kroměříži, kolektívneho člena Slovensko-českého klubu.

Nádherné pamiatky mesta sa rozozvučali slovenčinou, ale aj rozjasnili výtvarnými dielami nitrianskych umelcov. Fotografov zastupovali Jaroslav Košťál a Dagmar Veliká, maliarov a grafikov Karol Felix. Na vernisážach vystúpili umelci ako Eva Pavlíková a Laco Réti, herci Divadla Andreja Bagara. To priviezlo aj dve predstavenia, ďalšie dve doplnilo Bábkové divadlo Starého divadla v Nitre. Pozadie slávnostného podpisu partnerskej zmluvy vytvoril operný koncert v nádhernej sále arcibiskupského paláca, porovnateľnej v ČR vari jedine s priestormi Pražského hradu. Obrovská sála bola vypredaná. Pri podpise bol prítomný veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek, ktorý sa v miestnej knižnici stretol aj ako spisovateľ s čitateľmi. A ako veľvyslanec s priaznivcami česko-slovenských vzťahov. A veruže bolo plno aj tam a tlieskalo sa dlho - priaznivcov slovenskej kultúry i vzájomných vzťahov je totiž v Kroměříži, ako sa ukázalo, viac než dosť...

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah