Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
NOVEMBER 2002
Úvodník
V EURÓPE NEBUDEME ŽIŤ IBA S ROVNAKÝMI
Sté i päťdesiate výročie Vladimíra Clementisa
ŽIVOT, KRUTO UKONČENÝ NA PANKRÁCI
S vicepremiérom vlády ČR Petrom Marešom
V EURÓPE NEBUDEME ŽIŤ IBA S ROVNAKÝMI
Vznikol Slovenský literárny klub v ČR
ČESKÍ SLOVÁCI MAJÚ SPISOVATEĽSKÚ ORGANIZÁCIU
Profesor Miloš Tomčík osemdesiatročný
SKÚMATEĽ LITERATÚR AJ VZŤAHOV
Speváčka Marcela Molnárová
SKOK DO VEĽKÉHO SVETA
Slovenské herečky v českých filmoch
KEĎ CHCE REŽISÉR FILM OZVLÁŠTNIŤ...
Publicistika
ZRUŠÍME HRANICE?
Jediný pražský butik so slovenskou módou
FLUIDUM SLOVENSKEJ MÓDY
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová