Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
NOVEMBER 2001
Úvodník
SCHOVÁME SA ZA HRANICE?
S predsedom NR SR Jozefom Migašom
ROZIŠLI SME SA PRETO, ABY SME SA ZBLÍŽILI
Český a slovenský svet
INTERNETOVÝ MAGAZÍN KRAJANOV ODŠTARTOVAL
Publicistika
Z PERSPEKTÍVY SLOVÁKOV V ČR
Mesiac česko-slovenskej vzájomnosti
JEDEN VRCHOL ZA DRUHÝM
Sport
ZAPLAVÍ NHL SLOVENSKÁ VLNA?
Detská hviezda Braňo Holíček v Prahe
OD OLIVERA K SOKOLIAROVI TOMÁŠOVI
Folklórne výročie
ROZKVITNUTÝ PÚČIK
Úryvok
Z KNIHY "UTAJOVANÁ PRAVDA O ALEXANDROVI DUBČEKOVI"
Karol Prochotský
PÔVODNÝM POVOLANÍM HEREC
Ľubomír Feldek
ZATIAĽ NIE V STREDNÝCH ROKOCH
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová