SLOVENSKÉ DOTYKY
 

AKÚ MALA TAKÚ DALA...

Erotika vo zvykoch a obyčajoch

Erotika náš život sprevádza od nepamäti, vždy tu bola prítomná a aj pre našich slovenských predkov to bola často po dlhých zimných večeroch jediná forma zábavy. Bola prítomná všade od skromných postelí s nadýchanými perinami, slamníkov, stodolí až po piesne, hry a nakoniec i bežný život. Život človeka je s ňou spojený chtiac-nechtiac od pradávna dodnes.

Dnes viac ako hocikedy predtým sa erotika rozpína a vkráda sa do našich životov zásluhou médií. Postupuje a vyvíja sa s dobou a to, čo bolo prednedávnom tabu je dnes vychýrená novinka. Dalo by sa polemizovať či "uvoľnenie mravov", vypustenie erotiky na denné svetlo, je úctyhodné alebo naopak trestuhodné. Tak či onak naši predkovia dokázali erotikou popretkávať nejednu hru či pieseň a tak vznikla celá kultúra založená na jej základe.

EROTICKÁ MÁGIA (ľúbostná mágia) znamená vieru v moc, ktorej cieľom je vzbudiť záujem osoby opačného pohlavia a zabezpečiť manžela. Napríklad ak dievča chcelo mať veľa tanečníkov, muselo pred východom slnka nasypať okolo domu zem z mraveniska so slovami "koľko mravencov, toľko mládencov".

Druhú skupinu tvorili úkony, ktoré mali dievčaťu zabezpečiť manžela bez bližšieho špecifikovania. Podľa záznamu Pavla Dobšinského malo dievča odlomiť triesočku z troch kostolov, troch krčiem a troch soľných skladov, v ich odvare sa umyť na chodníku, a prvý mládenec, ktorý prešiel cez vyliatu vodu, jej ponúkol manželstvo.

Tretia skupina úkonov bola zameraná na získanie lásky určitej osoby. Vychádzalo sa z kontaktnej mágie, ktorá spočívala v tom, že čarujúca osoba primiešala tej, o ktorú mala záujem, niekoľko kvapiek krvi z malíčka, prípadne menštruačnej krvi, vody, v ktorej sa umyla, potu, štipku popola z vlasov a podobne.

Iné boli založené na princípe mágie podobnosti - napríklad dievča zavŕtalo vlasy mládenca do osiky, aby sa chvel za ňou od túžby ako vlasy v osike. Milenci, ktorí zjedli spoločne jablko, sa nikdy nemohli rozísť. Mimochodom tento motív sa využíva aj vo vianočných zvykoch, keď dvaja zjedia napoly jedno jabĺčko - ich cesty sa vždy zídu, nikdy sa nestratia. Viaceré z týchto prostriedkov erotickej mágie sú doložené už pre staroslovanské obdobie a väčšina pretrvala až do dvadsiateho storočia. Boli zostavené aj rôzne receptáre, ktoré obsahovali afrodiziaka. Najčastejšie sa užívali časti zvieracieho organizmu, považované za sídlo života, ako mozog, obličky, pečeň, krv, žlč, rozmnožovacie orgány a podobne. Častým komponentom afrodiziak bol hmyz, najmä španielska muška, z rastlín zeler, cibuľa, ľan, konope, muškát a iné.

Či to všetko fungovalo, môžeme len hádať. Ale mnoho podobných znakov možno nájsť aj v "čarovaní" dnešných dievčat. Keď chce dievča získať milovanú osobu, používa mnoho trikov a "čarov", ktoré by jej mohla závidieť nejedna bosorka. Taký mejkap alebo krátka sukňa, hlboký výstrih, to je tá pravá mágia, ktorá zaberie na množstvo mužov. Varenie večere pre milenca má tiež korene v erotickej mágii, napríklad tajný obrad so sviečkami, keď žena šikovne manipuluje s účinnými afrodiziakmi, ktoré upraví do formy vynikajúceho pokrmu. A povedzme si na rovinu, dostatočné množstvo dobrého vína tiež pôsobí ako kvalitný nápoj lásky.

Erotická mágia súvisí aj s ľúbostnými čarami, ktoré majú aj negatívne zamerania (odstránenie sokyne, potlačenie sexuálnej náklonnosti). EROTICKÉ PIESNE sú piesne tematicky zamerané na milostné vzťahy muža a ženy a na Slovensku sú prezentované prevažne humornou formou. Prvé záznamy erotických a lascívnych piesní sa nachádzajú v zbierkach z 15. - 18. storočia. Erotické piesne plnili psychorelaxačnú funkciu a často sa viazali na špeciálne situácie a interpretov. Vyvíjali sa ako obradové a zábavné piesne. Môžeme v nich nájst historické paralely v stredovekých karnevaloch a v smiechovej kultúre. V erotických piesňach prevládajú krátke, jednostrofové formy spievané na putovný nápev. Ich jazyk obsahuje širokú a bohato prepracovanú škálu symbolov, ustálených epitet a metafor. Často tu možno nájsť dvojzmyselné pomenovania, ktoré môžu vyústiť do vulgarizmov a obscénnych textov.

Z podobných piesní máme možnosť dozvedieť sa, aký mali naši predkovia vzťah k životu, k zábave, k sexu a akí boli. Napríklad z piesne "Akú mala, takú dala, něobzerala si, na stodolě na tom seňe pošpásovala si", je jasné, že boli ochotní podeliť sa druhými, pričom tak činili v skromných podmienkach s veľkou radosťou. Najviac tak činili vo veľmi mladom veku - Ešte šestnásť nemala,keď začala dávať. Ani o pracovitosti našich predkov niet pochýb: "Šarišské mihuľe take robotňice, ej same odpinaju chlapcom nohavice".

Ani vedomostný vklad našich prredkov nie je zanedbateľný. Veď pojem čert sa vyskytuje u mnohých národov, ale zrejme iba Slováci vedeli, kde ho hľadať, keď spievali "Povedz že mi raz, či mi dievča dáš, toho čerta chlpatého, čo pod sukňou máš". Na čo by mohla krásne nadväzovať známa slovenská ľudová múdrosť, získaná najskôr osobnou skúsenosťou: "Podaj čertovi prst, uchmatne ti celú ruku."

EROTICKÉ HRY sú spoločenské hry, v ktorých sa otvorenejšie prejavovali vzťahy erotického charakteru. Vyskytujú sa aj v hrách detí prebratých od mládeže, napríklad v bozkávacích (šatkové, vankúšové, zálohové). Obradový charakter mali erotické hry pri strážení mŕtveho (hry pri mŕtvom) a najmä v svadobných hrách a zábavách. Tieto hry sa zachovali v určitých obmenách až dodnes. Napríklad zábava s fľašou, v ktorej môže ísť o bozkávanie alebo vyzliekanie, ďalej vyzliekací poker, hra na pravdu a kto by nepoznal šatkovú, ktorú sme sa hrávali v letných táboroch, keď sme s napätím čakali, ktorý chlapec po nás hodí šatku a bude chcieť sladkú pusu.

Erotika je v ľudskom živote potrebná - je to neodmysliteľná súčasť nás samých. Speváci, herci, športovci, ba aj niektorí politici a štátnici si na nej založili svoj imidž. Erotika dedená generáciami je milá, zábavná, hravá, sexi, ale nesmieme dopustiť, aby sa zvrhla do roviny obscénnosti, vulgarizmu, násilia a agresivity. Tým by strácala svoj význam, účel a stal by sa z nej len nástroj odporu a pokorenia.

MARTINA MITTERPACHOVÁ


Zpět na obsah